Otrdien, 23. novembrī, sāksies Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam,  Attīstības programmas 2022. – 2027. gadam, kā arī Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana, tā paredz šodien Liepājas domes sēdē pieņemtais lēmums, portālu irliepaja.lv informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Lai sagatavotu minētos dokumentus, kopumā notika 18 tematiskās darba grupas 12 pilsētai aktuālās nozarēs, kurās klātienē piedalījās vairāk nekā 500 liepājnieku. Šo tematisko darba grupu un sabiedrības iesaistes aktivitāšu rezultāti tika izmantoti par pamatu Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022 – 2027. gadam izstrādē.

Lai iedzīvotāji līdz pirmajām apspriešanām varētu iepazīties ar attīstības dokumentu saturu, no šodienas dokumentu 1. redakcijas ir publicētas Liepājas pašvaldības mājaslapā, Dienvidkurzemes novada oficiālajā tīmekļvietnē.

Drukātā veidā materiālus pēc 15. novembra varēs saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Peldu ielā 5, Liepājā, un citās iestādēs. Tāpat iedzīvotāji savus ieteikumus varēs iesūtīt elektroniski uz e-pastu attistiba@liepaja.lv, pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldei, Rožu ielā 6, Liepājā, vai caur Apmeklētāju pieņemšanas centriem.

Kopumā tiek plānotas astoņas  tematiskās publiskās apspriešanas sapulces saskaņā ar Attīstības programmas noteiktajiem rīcības virzieniem:

•23. novembrī, pulksten 18, tēma  – Dzīves vide un daba
•25. novembrī, pulksten18, tēma – Sabiedrības veselība                                       
•30. novembrī, pulksten18, tēma – Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts   
•2. decembrī,  pulksten18, tēma – Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte              
•7. decembrī, pulksten18, tēma – Pārvaldības un pakalpojumu sistēma             
•9. decembrī, pulksten18, tēma –  Kultūrvide, tūrisms un sports                           
•14. decembrī, pulksten18, tēma –  Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība       
•16. decembrī, pulksten18, tēma – Uzņēmējdarbības vide.

Kopīgu plānošanas dokumentu izstrādi paredz Administratīvi teritoriālās reformas norise un grozījumi attīstības plānošanas normatīvajos aktos. Likums arī nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai jāsadarbojas attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.

Attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrāde nodrošina spēkā esošo plānošanas dokumentu pēctecību, kā arī šo plānošanas dokumentu īstenošana nodrošinās mērķtiecīgu sociālekonomisko attīstību un pārdomātu finanšu resursu koncentrāciju vairākās pilsētai un novadam stratēģiski nozīmīgās jomās.