Vienotas gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas trūkums pilsētā, vides infrastruktūras bojāšana, nevienmērīga pilsētas gājēju ielu un kvartālu attīstība, nepilnvērtīgi izmantotas ūdensmalas (ezers, pludmale, kanālmala), ielu tirdzniecības vizuālā noformējuma neatbilstība pilsētvidei, koku ciršanas publisko apspriešanu rīkošanas process, atkritumu urnu nepietiekošs skaits, dažādu sadzīvisku procesu kontroles mehānismu trūkums, tādas vietas trūkums pilsētā, kur iedzīvotāji pēc savas pašiniciatīvas varētu stādīt kokus un dažādus augus, Liepājas ūdenskrātuvju piesārņojums, bioatkritumu neapsaimniekošana u.c. izaicinājumi tika izvirzīti šodienas Attīstības programmas 2021.–2027.gadam tematiskajā darba izstrādes grupā par tēmu "Vide", teikts Liepājas domes feisbuka lapā.


Darbā grupā "Vide" tika diskutēts par šādām tēmām:
• Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība;
• Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums;
• Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība;
• Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas.


Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

• elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv,
• rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei,
• klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149. kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai (lūgums iepriekš piezvanīt: 63404 755),
• klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no pulksten 15 līdz 18 un piektdienās no 12 līdz 16.


Publiskā apspriešana ar iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos notiks šī gada oktobrī.

Nākamā darba grupa par tēmu "Pārvaldība, IT un digitalizācija" kopā sanāks otrdien, 17.martā, pulksten 10 Rožu laukumā 5/6, bijušajās tūrisma biroja telpās.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam www.liepaja.lv/attistiba