Liepājniece Indra Ķempe pēc sarakstes ar pašvaldības amatpersonām (domes izpilddirektora vietnieku Mārtiņu Tīdenu) rosināja portālu irliepaja.lv iesaistīt plašāku pilsētnieku loku diskusijā par atkritumu savākšanas un šķirošanas politiku pilsētā.

Indra uzskata, ka topošās pilsētas attīstības programmas 2021. –2027. gadam (turpmākie seši gadi) rīcību plānā vajadzētu nevis iekļaut punktu par pazemes atkritumu savākšanas "staciju" izveides iespēju vērtēšanu, bet gan reālu šādu staciju izveidi dzīvojamo kvartālu robežās.

"No līdzšinējās domu apmaiņas starp pilsētniekiem [..] un tiem, kam viņu problēmas jāuzklausa un tās jārisina, sanāk, ka pašvaldība Liepājas pilsētvidi piesārņo, apaudzējot to ar degradējošām atkritumu "sētiņām", tāpēc, ka to pašu vidi pilsētnieki piesārņo nešķirotiem atkritumiem, tāpēc ka ir senila un pilsētniekiem neizdevīga atkritumu savākšanas politika. Tātad dubulta piesārņošana..." – raksta Indra Ķempe.

Viņa arī uzdod jautājumus: "Kāpēc Liepāja plāno vēl sešus gadus tikai vērtēt pazemes atkritumu savākšanas "staciju" izveides iespējas dzīvojamo kvartālu robežās? Kas tūlīt jāizdara, lai līdz 2027. gadam pilnīgi noteikti tādas būtu jau realitāte Liepājai?"

Indra atsaucas uz pazīstamu pilsētplānotāju un viedokļu līderu sacīto. Piemēram, par pārpildītajiem, smakojošajiem atkritumu konteineriem Rīgas daudzdzīvokļu māju pagalmos un to, kā šī problēma atrisināta Viļņā, – izbūvējot ietilpīgus pazemes konteinerus, kuros ir arī iespēja šķirot atkritumus, runā Oto Ozols. Šādus konteinerus ievieš arī Latvijā – Twitter diskusijā tiek nosaukta Valmiera, Cēsis, Ventspils.


Pazemes atkritumu konteineri uzstādīti arī Valmieras parkā. Foto no valmieraszinas.lv.


Savu viedokli portālam izteica LNA valdes loceklis Artis Rimma, ar kuru iepazīstināsim jau tuvākajā laikā. Pēc atgriešanās no atvaļinājuma izteikties apsolījis arī pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.


Aicinām arī citus liepājniekus iesaistīties diskusijā un izteikt savu viedokli!

Video, kas rāda, kā atkritumu savākšanu un šķirošanu risina Dānijas pilsētā Orhūsā: