Ceturtdien, 23.aprīlī, deputāti apstiprināja jaunu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" nolikumu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Nolikumā noteiktas Būvvaldes funkcijas, uzdevumi, kompetence un struktūra, kā arī Būvvaldes vadītāja un Pilsētas arhitekta funkcijas un uzdevumi.

Būvvalde ir patstāvīga, pašvaldības domes pakļautībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde un tās darbības mērķis ir kvalitatīvas pilsētvides veidošana un būvniecības administratīvā procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole Liepājas pilsētā atbilstoši teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

Ar jaunā nolikuma apstiprināšanu spēku zaudējis 2018.gada 15.martā apstiprinātais būvvaldes nolikums.

Izmaiņas būvvaldes nolikumā ir saistītas ar jaunā pilsētas arhitekta Uģa Kaugura apstiprināšanu.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo nolikumu, mainīts ne tikai galvenā arhitekta nosaukums, bet noteiktas/precizētas arī pilsētas arhitekta atbildības jomas un viņa lēmumu apstrīdēšanas kārtība.

Amata nosaukums – pilsētas arhiteks – atbilst  Būvniecības likuma 7.pantam, kurā teikts: "republikas pilsētās nodarbina pilsētas arhitektu, kurš pārrauga arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu".

Pilsētas arhitekts turpmāk atbildēs par pašvaldībai noteiktajām teritorijas plānošanas un pilsētvides pārraudzības funkcijām. Iepriekšējā nolikumā galvenā arhitekta funkcijas atsevišķi nebija atrunātas.

Pēc jaunā nolikuma pilsētas arhitekta lēmumus varēs apstrīdēt Domē – Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Iepriekšējā nolikumā galvenā arhitekta lēmumus varēja vispirms apstrīdēt Būvvaldes vadītājam.

Apstiprinot pilsētas arhitektu, ir aizpildīta svarīga vakance, kas atbrīvojās pagājušā gada jūnijā pēc galvenā arhitekta Induļa Kalna atlūguma.