Ceturtdien, 23. aprīlī, pilsētas domes sēdē par pilsētas arhitektu apstiprināts līdzšinējais Grobiņas novada būvvaldes vadītājs un arhitekts Uģis Kaugurs. Lēmums paredz, ka Uģis Kaugurs savus jaunos darba pienākumus sāks pildīt šā gada 1. jūnijā.


Pilsētas arhitekts atbildēs par pašvaldībai noteiktajām teritorijas plānošanas un pilsētvides pārraudzības funkcijām.

Kaugura līdzšinējā pieredze saistīta ar arhitekta darbu gan pašvaldības, gan privātajās struktūrās. Pieredze gūta strādājot Dundagas, Liepājas pilsētas un Grobiņas būvvaldēs, SIA "Arhitektu birojs. Padēlis - Līns un Kaugurs", kā arī sadarbībā ar kolēģiem citos birojos. Tāpat Kaugurs pasniedzis lekcijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telpiskās plānošanas programmas studentiem, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles celtniecības studentiem.

Arhitekts izglītību guvis Rīgas Politehniskā Institūta Arhitektūras fakultātē, kā arī papildinājis savas zināšanas Lundas Universitātē Zviedrijā, Tartu Universitātē Igaunijā, kā arī Ziemeļvalstu tradicionālās amatniecības centrā Dānijā. Kaugurs ir biedrību "Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija" un "Latvijas reģionālā arhitektūras akadēmija" biedrs.

Arhitekts ir līdzdarbojies vairāku projektu realizācijā, veidojis Liepājas pilsētas attīstības plānošanas dokumentus un piedalījies Liepājas pilsētas attīstības programmas izveidē. Izstrādājis Liepājas apbūves noteikumus, sadarbībā ar Bornholmu un Jūrmalu piedalījies projekta "Vēsturiski vērtīgas apbūves izvērtējums un pārvaldības sistēmas INTER - save" ieviešanā, veidojis pilsētplānošanas plenērus par Liepājas centra daļas rekonstrukcijas jautājumiem, kā arī piedalījies līdzīgos starptautiskos un vietēja mēroga plenēros un darbnīcās par pilsētplānošanas jautājumiem

Savā ilggadējā pieredzē Kaugurs piedalījies vairāku nozīmīgu pilsētplānošanas projektu realizācijā, piemēram, izveidoti Ezermalas teritorijas plānojuma grozījumi Liepājā,

Siena tirgus un piegulošās teritorijas detālplānojums, veikta priekšizpēte Liepājas vēsturiskā centra daļas teritorijas plānojuma grozījumiem. Arhitekts līdzdarbojies arī detālplānojuma apbūves Kokneses prospektā, Mežaparkā, Rīgā izstrādē, sniedzis attīstības priekšlikumus apbūvei Stopiņu un Mārupes pagastos, piedalījies vadlīniju apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā  un Skanstes rajona plānojuma izstrādē, sniedzis priekšlikumus teritorijas konversijai un attīstībai Braslas un Lāčplēša ielās, Rīgā, kopā ar kolēģiem bijusi veiksmīga sadarbība plānošanas konkursos un darbnīcās, tostarp, starptautiskos.

Tāpat arhitekts veicis teritorijas plānojuma grozījumus un detālplānojumus vairākiem rajoniem Liepājā, Grobiņā, Rīgā, kā arī izstrādājis dažādas koncepcijas un sniedzis priekšlikumus pilsētu teritoriju izmantošanai un apbūvei.