Lai iegūtu arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu Liepājas teātra ēkas pārbūves un Liepājas teātra Mazās zāles būvniecības ieceri, līdz 20. augustam izsludināts atklāts metu konkurss "Liepājas teātra ēkas pārbūve un teātra mazās zāles piebūve", informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne

"Pēdējo sešu gadu laikā Liepājas teātris veido mazās formas izrādes koncertzāles "Lielais dzintars" Eksperimentālajā skatuvē. Lai gan šo gadu laikā esam izveidojuši saistošu un skatītājiem iemīļotu mazās zāles repertuāru, šis nav ilgtermiņa risinājums. Lai varētu nodrošināt ilglaicīgu un stratēģiski pārdomātu teātra attīstības vīziju, kā arī lietderīgāk izmantot resursus, rodot risinājumus vides pieejamībai teātra satura un tehnisko nepieciešamību attīstībai, Liepājas teātra mazās zāles izveide ir fundamentāli svarīgs Liepājas kultūrpolitikas attīstības jautājums," atzina Liepājas teātra valdes locekle Eva Ciekurze.

Metu konkursa objekts ir Liepājas teātra ēkas pārbūve un mazās zāles piebūves iecere, kas piedāvā labāko arhitektonisko un funkcionālo risinājumu. Priekšlikumā ir jāietver minētās ēkas arhitektoniskās idejas realizācijai nepieciešamās teritorijas publiskās ārtelpas konceptuālais risinājums.

Meta piedāvājumā jāparedz risinājumus, kas atbilst mūsdienu darba vides prasībām, atrisina papildu spēles laukumu mazās formas iestudējumiem un papildu mēģinājumu zāles nepieciešamību, uzlabo kultūras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, uzlabo esošās ēkas energoefektivitāti, vienlaikus saglabājot vēsturiskās teātra ēkas kultūrvēsturisko vērtību.

Arhitektoniskajam risinājumam ir jābūt veiksmīgam gan no pilsētbūvnieciskā, gan arhitektoniskā un funkcionālā viedokļa, tam jāpiedāvā ilgtspējīgus būvniecības, publiskās ārtelpas izveides un vides pieejamības risinājumus.

Esošā teātra ēka atrodas Teātra ielā 4, Liepājā, projektējamā mazās zāles piebūve plānota zemesgabalā Teātra iela 4. Zemesgabala Kadastra Nr. 1700 033 0132, platība 4868 m2, Liepājas pilsētas vēsturiskā centra (valsts aizsardzības Nr. 7436) aizsardzības zonā.

Provizoriskā līguma summa projektēšanai (būvprojektam minimālā sastāvā un būvprojektam) 200 000 eiro (bez PVN) un autoruzraudzībai 20 000 eiro (bez PVN). Paredzamā līguma summa būvniecībai (neieskaitot būvuzraudzības izmaksas) ir 4 000 000 eiro (bez PVN). Norādītās izmaksas attiecas uz jaunā apjoma un tā savienojuma ar esošo ēku projektēšanu un izbūvi.

Konkursam iesniegto metu vērtēšanu veiks žūrijas komisija šādā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, žūrijas locekļi: Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas būvvalde" pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs, arhitekte Agate Eniņa, Liepājas teātra Tehniskā direktore Aurika Feldmane, Liepājas restaurācijas centra vadītājs Ivars Pilips - Matisons, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītājas vietnieks Nauris Piļāns un arhitekts Juris Poga.

Iepazīties ar izsludinātā iepirkumu dokumentāciju var ŠEIT.