Kā raksta "Dienas Bizness", SIA ""Rapsoil"" 14 vēja ģeneratoru parku Liepājā plāno sākt būvēt jau 2013.gadā.

Līdz 1. martam Liepājā notiek vēja parka teritorijas detālplāna sabiedriskā apspriešana. Ja tā noslēgsies pozitīvi un detālplānojumu akceptēs gan pašvaldības, gan valsts institūcijas, SIA "Rapsoil" gatavojas sākt tehniskā projekta izstrādi, kam būs vajadzīgi vairāki mēneši, DB atzina uzņēmuma pārstāvis Gints Sorokins. Reāli būvniecību iespējams sākt nākamgad, viņš lēsa. Saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem vēja parkam atvēlēti aptuveni 80 hektāri Liepājas ziemeļu daļā, jūras piekrastē, kur tuvumā apdzīvotu mājokļu nav. Vēja parkā kopā paredzēts uzstādīt E-101 tipa 14 vēja rotorus, ko ražojusi firma "Enercon".

Katrs no tiem ir aptuveni 150 m augstumā, ieskaitot spārnus, un ar 2,3 MW jaudu. Detālplānojums paredz 225 m aizsargjoslu, kā arī divas parka daļas, kas realizējamas atsevišķi. Pirmajā kārtā 2-3 gadu laikā plānots uzstādīt 10 ģeneratorus, savukārt atlikušajiem četriem ģeneratoriem tiks dota atļauja tikai pēc divus gadus ilga monitoringa, kura laikā šo teritoriju novēros ornitologi. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka minētajā teritorijā ir putnu un sikspārņu migrācijas vieta. Detālplānojumu pēc SIA "Rapsoil" pasūtījuma izstrādāja SIA "Kokin" Idea Liepājas pilsētas galvenās arhitektes Ivetas Ansones vadībā.

DB rakstīja, ka Liepājas dome pērn novembrī lēma par atbalstu parkam, izvirzot vairākus papildu nosacījumus. Parka ģeneratoru izvietojums un skaits vairākas reizes mainīts sabiedrības prasību dēļ. Pret parka būvniecību asi iebilda Liepājas ebreju draudze un vairākas starptautiskas ebreju organizācijas, pieprasot no plānotā vēja parka izņemt vismaz trīs vēja rotorus un noteikt ap ebreju piemiņas memoriālu 16 - 20 tūkst. kvadrātmetru lieguma zonu, kas arī tika izdarīts.