Vai SIA "Rapoil" vēja turbīnu parks, kuram pamati ielikti jau tālajā 2009.gadā, kādreiz tiks uzbūvēts? Nešaubīgas atbildes uz šo jautājumu pagaidām nav, taču spriežot pēc tā, ka šovasar pilsētas būvvalde līdz 2029.gada 26.martam ir pagarinājusi SIA "Rapsoil" izsniegto būvatļauju, kā arī pēc būvvaldes portālam sniegtās informācijas, ka potenciālajā būvlaukumā "process – atmežošana, kabeļu rakšana – tiek organizēts", atbilde drīzāk ir "jā", nekā "nē".


Lēmumu par būvatļaujas pagarināšanu būvvalde pieņēmusi 6.jūlijā, pamatojoties uz SIA "Rapsoil" iesniegumu. Lūgums pagarināt būvatļauju acīmredzot saistīts ar attīstītāja un investoru maiņu, kas nenotiek pirmo reizi. Vēl pērn oktobrī, kad pašvaldība lēma par grozījumiem līgumā ar "Rapsoil", domes sēdē klāt bija investora – "BaltCap Infrastruktūras fonds" – vadītājs Matīss Paegle, kurš apgalvoja, ka fonds ir nolēmis līdz 2024.gada 26.martam (līdz šim datumam ir derīgs pašreizējais projekta Ietekmes uz vidi novērtējums) pabeigt šo VES projektu, ieguldot tajā ap 75 miljoniem eiro. Taču, kā portālam irliepaja.lv sacīja pats Paegle, tad "BaltCap Infrastruktūras fondam" vairs nav saistības ar "Rapsoil" projektu, kam ir citi, "ja nemaldos, Lietuvas investori".

Pēc būvvaldes rīcībā esošās informācijas projektu attīsta SIA "Kodo GE". Ar uzņēmumu portālam pagaidām sazināties nav izdevies, bet tā mājaslapā teikts: "Šobrīd SPV* uzņēmums SIA "Rapsoil" Latvijas rietumu piekrastē attīsta sauszemes 60 MW vēja parku ar kopējām investīcijām 75 miljonu eiro apmērā.

Projekts ietver apakšstacijas un 12 vēja turbīnu izbūvi ar augstumu 150 metri. Vidējais vēja ātrums rumbas augstumā ir 7,3 m/s, un 35% jauda tiek sasniegta, pateicoties unikālai atrašanās vietai un efektīvām turbīnām. Ir saņemtas visas atļaujas no vietējām un valsts iestādēm. Mēs plānojam pabeigt aizdevuma nosacījumus ar bankām 2023. gada aprīlī, bet aprīkojuma iepirkumu – 2023. gada maijā."

SIA "Kodo GE" mājaslapā teikts, ka uzņēmums vēja un arī saules enerģijas projektus attīsta gan Latvijā, gan Kazahstānā.

Kā vēl viens projekts, kas šobrīd ir priekšizstrādes stadijā un ko arī paredzēts īstenot Liepājā, minēta plastmasas pārstrāde

sēru nesaturošā degvielā. Šādas rūpnīcas attīstībā plānots investēt 12 miljonus eiro, no kuriem 4,8 miljoni eiro plāno ieguldīt attīstītājs.

Šogad mainījušies arī "Rapsoil" īpašnieki. Kā redzams no "Lursoft" datu bāzes, tad valdes locekļi ir divi Lietuvas pilsoņi, dalībniece un 100% kapitāldaļu īpašniece – Nīderlandē reģistrēta kompānija "Stichting NordBridge Capital", kas kapitāldaļas ieķīlājusi turpat, Nīderlandē, dibinātam fondam "Nordic Investment Fund I". Kā SIA "Rapsoil" patiesā labuma guvēja reģistrēta Nīderlandē dzīvojoša Lietuvas pilsone Jekaterina Miločkina, kas ir labuma guvēja arī "Stichting NordBridge Capital" (delfi.lt).


Ar SIA "Rapsoil" nomas līgumus slēgusi gan pašvaldība, gan Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde.


2013. gada 26. septembrī starp SEZ pārvaldi un SIA "Rapsoil" tika noslēgts nomas līgums par zemes vienību daļu 14. novembra bulvārī 165 (iepriekš Lībiešu iela 4), Lībiešu ielā 14 un 14. novembra bulvārī 88/98 ilgtermiņa nomu vēja elektrostaciju, apakšstacijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei.


Šā gada martā SEZ valde grozīja ar SIA "Rapsoil" noslēgto nomas līgumu – gan samazinot iznomājamo platību, gan pagarinot būvju ekspluatācijā nodošanas termiņu, kā arī pagarinot noslēgtā līguma termiņu un veicot citus grozījumus.


Arī pašvaldība, jau pērn oktobrī, apstiprināja grozījumus 2009.gadā noslēgtajā un 2019.gadā atjaunotajā zemes nomas līgumā ar SIA "Rapsoil" par vēja elektrostaciju būvniecību uz pašvaldībai piederošā zemesgabala Lībiešu ielā 37/53.


Viens no grozījumiem paredz, ka projekta attīstītājiem būs jāiegulda līdz 200 000 eiro kādā no pašvaldības īstenotajiem projektiem saistībā ar Baltijas jūras krasta aizsardzības būvju būvniecību "vai saistībā ar citu sociāli lietderīgu pašvaldības mērķu sasniegšanu". Šobrīd gan pašvaldība gatavojas stiprināt krastu par saviem līdzekļiem.


"Rapsoil" vēja elektrostaciju projekta vēsture ir gara un piņķerīga, saistīta ar vairākām tiesvedībām, tostarp par būvvaldes izsniegto būvatļauju, ko apstrīdēja ornitologi, Vides aizsardzības klubs un biedrība "Dadzis". Tikai 2019.gadā, pēc tam, kad visas tiesvedības bija noslēgušās, būvatļaujas darbība tika atjaunota un SIA "Rapsoil" varēja atgriezties pie plāniem Liepājas ziemeļu daļā būvēt vēja elektrostaciju parku.


SEZ iznomātajā teritorijā SIA "Rapsoil" plāno uzbūvēt un līdz 2062. gadam ekspluatēt deviņas vēja stacijas, savukārt pašvaldības iznomātajā zemes gabalā – trīs.


Papildināts. Kā precizēja būvvalde, reģistrētos būvdarbus 110kV apakšstacijai "Ziemeļu forti", kas paredzēta SIA "Rapsoil" vēja elektrostaciju parka pieslēgumam 14. Novembra bulvārī,
pasūtījusi akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls".


* SPV (special purpose vehicle) – meitasuzņēmums, kas radīts konkrēta mērķa īstenošanai