Kādreizējais metalurgs Aldis Mežvids kopš 2009.gada ir iebildis, kā pats saka, pret "aplamu politbiznesmeņu" ieceri būvēt vēja elektrostaciju Liepājā, un aicina arī domi to nedarīt.

31.maijā viņš nosūtījis iesniegumu Liepājas domei. Iesniegumā, kas adresēts pilsētas mēram Uldim Seskam, deputātiem un Būvvaldei izteikts lūgums "pārtraukt sadarbību ar iespējamiem likumpārkāpējiem un piesārņojošā objekta būvniecības projekta atbalstīšanu un virzību Liepājas pilsētas teritorijā".

Mežvids norāda: "Nevar neredzēt, ka pašvaldības amatpersonas, izmantojot administratīvos resursus aktīvi atbalsta politbiznesmeņu plānoto vēja elektrostaciju (VES) būvniecību [..]. Nav šaubu, ka Domes amatpersonas, tērējot administratīvos resursus [..], sadarbojas ar iespējamiem noziedzniekiem, atbalstot viņu mantiskās intereses, kuras aplami tiek sauktas pat par visas sabiedrības interesēm".
       
Runa ir par ieceri būvēt īpaši liela izmēra (150 m augstas) un jaudas VES jūras kāpu zonā, Tosmares ezera, kas ir "Natura 2000" dabas liegums, tiešā tuvumā.

Sākotnēji pret "Rapsoil" ieceri iebilda arī Vides aizsardzības klubs (VAK), Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un Dabas aizsardzības pārvalde. VAK pat 2011.gada 27.decembrī vērsās Administratīvajā tiesā. Lietu izbeidza, jo Liepājas dome savu 2011.gada lēmumu atcēla. 2013.gada janvārī VAK atkal iesniedza pieteikumu tiesā un apstrīdēja nu jau jaunu Liepājas domes lēmumu par SIA "Rapsoil" VAS būvniecību.

Neraugoties uz tiesvedībām, Būvvalde, saskaņā ar domes lēmumu, bija uzsākusi detālplānojuma izstrādi nākamajam VES parkam – teritorijām Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18 (7,7 km no Rožu laukuma), pret ko arī iebilda VAK, uzskatot, ka detālplānojumā paredzētie risinājumi ir prettiesiski un nav atbalstāmi.

Mežvids norāda, ka Liepājas dome un SIA "Rapsoil" rīkojušās prettiesiski un apzinati pārkāpušas likumu, apstiprinot detālplānojumus, jo zināja, ka domes lēmums apstrīdēts tiesā.

"Administratīvajā lietā Nr.A420305813 pirmās un otrās instances tiesā Dome (pārstāvēja Inita Pelnēna, Dace Liepniece–Liepiņa), Vides pārraudzības valsts birojs (pārstāvēja Indra Kramzaka, Arnolds Lukšēvics, advokāts Jānis Vaits) un "Rapsoil" (pārstāvēja Gints Sorokins, advokāts Arnis Ešenvalds) kā atbildētāji zaudēja VAK (pārstāvēja Elita Kalniņa, pilnvarotie pārstāvji Rolands Lebuss un Ģirts Baranovskis), kas arī bija prognozēts," raksta Mežvids.

Tālāk seko intresants pavērsiens – skaidrs, ka arī Augstākās tiesas Senātā VAK būtu uzvarējis, taču lieta tik izbeigta, "viena VAK indivīda stipri dīvainās un nesaprotamās rīcības dēļ", informē Mežvids. Proti, Arvīds Ulme, kuram bija VAK paraksta tiesības, vienpersonīgi parakstījis sadarbības un izlīguma dokumentu ar "Rapsoil" un Liepājas domi!

Neskatoties uz to, ka tiesa jau bija noraidījusi lēmumu par VES būvēšanu konkrētajā vietā Liepājas teritorijā, , norāda Mežvids, Gunārs Ansiņš, "kuram esot pat izglītība vides zinātnēs", izlīgumu pērnajā decembrī Liepājas domes vārdā parakstīja.

Ansiņa, Ulmes un "Rapsoil" parakstītajā izlīgumā norādīts, ka, sakarā ar VES skaita samazināšanu, vairs "nav pierādījumu par kaitējumu putnu vai sikspārņu nozīmīgai migrēšanas trasei vai populācijai, kā arī nepastāv citi draudi vides aizsardzības jomā, un tādēļ [..] VES parka būvniecība ir droša un videi nekaitīga".
        
Mežvids šo tēzi apstrīd, tāpat arī, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, viņš apstrīd Būvvaldes izsniegtās būvatļaujas tiesiskumu, un kopā ar LOB gatavs uzturēt prasību tiesā pret Liepājas domes lēmumu.

Mežvids arī uzskata, ka "Rapsoil" VES būvniecība "Latvijā tautsaimniecībai un  iedzīvotājiem varētu nest tikai kaitējumu, jo par elektrību var nākties maksāt dārgāk."

Iesnieguma autors norāda: "Visā Eiropā un pasaulē šobrīd notiek aktīvas diskusijas par to, kā un vai atbalstīt konkrētas tehnoloģijas, teiksim, Vācijā ir vērojama visai izteikta vilšanās vēja enerģijas efektivitātē. Mācība no šīm diskusijām ir tāda, ka valstij nevajag uzņemties nesamērīgas atbalsta saistības tehnoloģijām, kas var novecot un tādējādi radīt šķēršļus ražošanas veidu modernizācijai". Turklāt, norāda Mežvids, "VES bizness Latvijā ir rentabls tad, ja ir valsts garantētais OIK (obligātā iepirkuma komponente – irliepaja.lv)atbalsts par ko samaksā katrs Latvijas elektroenerģijas gala patērētājs".

Vēl kāds aspekts: "Domes priekšsēdētājs U.Sesks 2013.gada 14.janvārī astoņu domes deputātu vārdā (četri no viņiem jau ir miruši) ir parakstījis man adresētu dokumentu", saka Mežvids, "kurā norādīts: "Domes ieskatā "Rapsoil" VES būvniecības ieceres akceptēšana dod iespēju ne tikai risināt vienu no prioritārajiem attīstības uzdevumiem valsts līmenī, bet arī dod ieguldījumu Liepājas ekonomikas attīstībā, kas šobrīd ir ievērojami zems. Minēto apliecina MK 2010.gada 25.maija noteikumu Nr.482 ,,Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" 3.pielikumu, no kura redzams, ka Liepājas teritorijas indeks ir -1,222, ierindojot Liepāju pirmspēdējā vietā starp visām Latvijas republikas pilsētām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome atzīst, ka VES ierīkošanas akceptēšana konkrētajā vietā ir argumentēta un ekonomiski pamatota".

Mežvids nepiekrīt šim Liepājas domes pamatojumam: "Nevar piekrist un nekad nepiekritīšu, ka "Rapsoil" vēja elektro staciju parks dos Liepājas pilsētai ekonomikas attīstību un labklājības celšanu jo ir pietiekoši skaidri zināms, ka vēja elektrostaciju bizness ir nekas cits vairāk  kā politbizness, kurš var nest Latvijas valsts iedzīvotājiem arī kaitējumu, turklāt neatgriezeniski izķēmos Liepājas pilsētas seju vismaz 20 gadu garumā ar piesārņojošām 150 metru augstām vēja elektrostacijām, kuras 7,7 kilometru attālumā no Liepājas pilsētas centra civilizētās valstīs neuzdrošinātos būvēt".

Liepājas domes amatpersonām Mežvids norādījis, ka "ir bezjēdzīgi tērēt administratīvos resursus, lai atbalstītu uzņēmēju biznesa intereses ar, iespējams, apšaubāmu reputāciju, pret kuriem uzsākts kriminālprocess, kas saistīts ar kukuļošanu un krāpšanu lielā apmērā (sk. šeit), kas grauj arī Liepājas domes reputāciju, atbildīgās valsts amatpersonas ieskaitot".

Tiesa administratīvajā lietā Nr.A420358914 ir norādījusi, ka "Rapsoil" varbūt vajag izbeigt tiesvedību konkrētajā administratīvajā lietā, raksta Mežvids, kurš neredz iespēju Liepājas pilsētas teritorijā uzbūvēt "Rapsoil" VES, un uzskata, ka arī tiesa, visticamāk, aizliegs to darīs.

Tāpēc savā 31.maija iesniegumā viņš lūdz Liepājas domi, domes priekšsēdētāju, deputātus pārtraukt SIA "Rapsoil" plānoto vēja elektrostaciju būvniecības projekta virzību Liepājas pilsētas teritorijā, atteikties no administratīvās lietas izskatīšanas un turpināšanas, kā arī aicina nesadarboties ar uzņēmējiem, kuri "iesaistīti dažādās iespējamās nelikumībās, par ko uzsākts kriminālprocess".

Piebildīsim, ka ari portāls irliepaja.lv vairākkārt rakstījis par šo apšaubāmo projektu. Savulaik pret to iebilduši arī vairāki Liepājas domes domes deputāti (sk. šeit; šeit; šeit u.c.).