Sākts darbs pie Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka "Elwind" ietekmes uz vidi novērtējuma, aģentūru LETA informēja par "Elwind" Latvijas parka izveidi atbildīgās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji.

Viens no projekta uzdevumiem ir attīstīt vēja enerģijas nozari Latvijā, aicinot jau laikus šajā procesā iesaistīties piekrastes teritorijas iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri varēs piedāvāt pakalpojumus gan vēja parka būvniecības laikā, gan vēlāk šo parku ekspluatācijas laikā.

LIAA "Elwind" projekta nodaļas vadītājs Jānis Ločmelis norāda, ka valsts no savas puses nodrošinās nepieciešamos pētījumus, tostarp ietekmes uz vidi novērtējumu, tehniskos, inženiertehniskos un sociālekonomiskos pētījumus.

Vienlaikus Ločmelis min, ka potenciāli līdz ar vēja enerģiju Latvijā varētu attīstīties jaunas energoietilpīgas nozares, piemēram, ūdeņraža projekti.

Kopumā divu gadu laikā plānots veikt vairāk nekā 20 dažādus pētījumus. Liela daļa no tiem tiks sākti 2024.gada sākumā. Pirmajos izpētes posmos paredzēts analizēt vēja parka ietekmi uz putnu un sikspārņu migrācijas ceļiem, zivju nārsta vietām un roņiem, kam ir būtiski vairāku sezonu novērojumi. Visi plānotie pētījumi tiks veikti sadarbībā ar Igauniju.

Ločmelis norāda, ka pētījumos īpaša uzmanība tiks pievērsta ainavai, jo daļai iedzīvotāju joprojām ir bažas, ka vēja parka attīstība varētu ietekmēt viņu ikdienas dzīves ritmu. Tāpat turpinās pētīt situāciju saistībā ar vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību.

Noslēdzoties ietekmes uz vidi pētījumiem, aptuveni pēc diviem gadiem, tiks organizēta sabiedriskā apspriešana, kurā iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar pētījuma rezultātiem, aktualitātēm, kā arī izteikt viedokli un priekšlikumus par projekta turpmāko attīstību. Nākamais solis būs laukuma izsole, kurā varēs piedalīties ikviens potenciālais investors, kurš atbildīs izvirzītajiem izsoles kritērijiem. Plānots, ka izsole varētu notikt 2026.gadā.

Lai sagatavotos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai, vasarā tika rīkoti informatīvie semināri Pāvilostā un Jūrkalnē, informējot iedzīvotājus par projekta ieviešanas gaitu, bet 7.augustā notika sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Savukārt šogad 20.septembrī notika informatīvais seminārs Liepājā par biznesa iespējām atkrastes vēja parku attīstības procesā, bet 10.novembrī projekts tika prezentēts pasākumā "Atjaunīgā enerģija Latvijas ekonomikai" Ventspilī.

Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka "Elwind" kopīgā elektroenerģijas jauda potenciāli sasniegs līdz 1000 megavatu (MW). Latvijā atkrastes vēja parku paredzēts izbūvēt Kurzemes piekrastē starp Liepāju un Ventspili aptuveni 15-20 kilometru attālumā no krasta līnijas. Projekta "Elwind" laika plāns paredz, ka visi pētījumi tiks veikti līdz 2026.gadam. Pēc tam plānots organizēt izsoli komersantiem, kuri vēlēsies iesaistīties projekta turpmākajā realizācijā. Kā projekta noslēguma termiņš tiek plānots 2030.gads.

Jau vēstīts, ka 2019.gadā Igaunijas valdības pārstāvji sāka sarunas ar Latviju par iespējamu kopīgu atkrastes vēja parka projekta īstenošanu. 2019.gada decembrī tika panākta konceptuāla vienošanās par šāda projekta īstenošanu. Latvijas Ekonomikas ministrijas un Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas memorands nosaka juridiski nesaistošu ietvaru kopīgai atkrastes vēja parka projekta pārvaldībai un finansēšanai starp Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministriju un Latvijas Ekonomikas ministriju.

Precīzs izmaksu un ieguvumu sadalījums tiks noteikts, pamatojoties uz priekšizpētes un izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem. Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka kopprojekta īstenošana ir iekļauta Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2030.gadam.

Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastes vēja parka kopprojekts "Elwind" saņēmis apstiprinājumu par 18,7 miljonu līdzfinansējuma saņemšanu no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras "Cinea".