Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu, kurā meklē uzņēmumus, kas veiktu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību autostāvlaukuma izbūvei Baznīcas ielā 7/9.   

Projektēšanas uzdevums nosaka, ka būvprojektā jāparedz teritorijas apgaismojums, žoga demontāža, apstādījumus, akcentēt Baznīcas ielas 7 un Baznīcas  ielas 9 vēsturisko robežu, satiksmes organizācija ar nepieciešamajām ceļa zīmēm un horizontālajiem apzīmējumiem un citi ne mazāk svarīgi punkti.

Kopējais līguma izpildes termiņš  144 kalendārās dienas no līguma slēgšanas dienas.   

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 27.jūlijam pulksten 14.

Iepriekš rakstījām, ka pašvaldība šo zemi iegādājusies no "Ektornet Real Estate Latvia" par 210 000  eiro. Iegādāts tika nekustamais īpašums Bāriņu ielā 12, kas sastāv no zemesgabala 8948 kv.m platībā un četrām ēkām un Baznīcas ielā 9, kas sastāv no zemesgabala 1879 kvm platībā.