Pēdējā pilsētas domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt Īpašumu pārvaldes ierosinājumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamajam īpašumam, zemesgabalam Baznīcas ielā 9.

Turpmākais izmantošanas mērķis – auto novietne 1878 m2 platībā Liepājas teātra apmeklētājiem. Apsveicami, ka pēc daudzu gadu "klīšanas" citu īpašnieku valdījumā Baznīcas iela 9 beidzot atkal atgriežas tās vēsturiskā īpašnieka – pilsētas maģistrāta ziņā!

Šim, tagad tik pierasti tukšajam laukumam Skolas un Baznīcas ielu krustojumā kopš 1788.gada bijis pavisam cits izmantošanas raksturs. Šajā gadā, toreiz ar adresi Baznīcas iela 7 un Skolas iela 9, par maģistrāta naudu tika uzcelts skolas nams. 1804.gadā, pirmo skolas ēku paplašinot un pārbūvējot, to nosauca par Liepājas pilsētas skolu, bet 1848. gadā tā pārtapa par Augstāko apriņķa skolu. Tās slava bija tik augsta, ka tajā labprāt savus dēlus (audzēkņi bija tikai zēni) izglītošanai nodeva apkārtējo muižu baroni un Aizputes, Durbes, Ventspils  un pat Kuldīgas birģeļi.

1861.gadā skolai Kurzemes guberņas valde piešķīra proģimnāzijas statusu, bet 1865.gadā skolas klasēs mācības uzsāka Liepājas Nikolaja zēnu ģimnāzija. Tā bija skola, kur zinības apguva vairāki vēlākie Jaunlatvieši, kā Krišjānis Valdemārs un Kronvaldu Atis.

Jau Apriņķa skolas laikā atsevišķās telpās bija iekārtotas toreiz tik populārās dabaszinību, mehānikas un pat arheoloģijas nodaļas, bet 1861.gadā skolā atklāja atsevišķu jūrniecības klasi, kas lika pamatus 1876. gadā Liepājā dibinātajai jūrskolai.

Pēc 1884. gada, kad no šejienes uz jauno vietu, Vilhelmīnes (K. Valdemāra) ielu 4 pārcēlās Nikolaja zēnu ģimnāzija, Baznīcas ielā 7 atklāja pilsētas reālskolu.

Arī pēc Pirmā pasaules kara vecākā Liepājas skola, tad jau pilsētas II pamatskola, turpināja savu misiju.  Līdz nāca 1941. gada jūnija beigas, un beigas arī šim stāstam. Skolas un Baznīcas ielu apbūve pārvērtās pelnos un gruvešos acīmredzot vācu lidotāju kļūdas dēļ, jo tā bija pēdējā postījumu līnija no centra austrumu virzienā. Bojā gājušās skolas drupas novāca līdz 1943. gadam un kopš tā laika par bijušo Baznīcas ielas 7 un Skolas ielas 9 vēsturisko apbūvi un tās nozīmi ir aizmirsts.