Noslēdzies iepirkuma konkurss par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību autostāvlaukuma izbūvei Baznīcas ielā 7/9. Tajā uzvarēja SIA "JOE”.

Iepirkuma konkursā bija pieteikušies trīs pretendenti – SIA "Inženiertehniskie projekti", piedāvājot līgumcenu 26 300 eiro apmērā, SIA "BM-projekts" ar savu piedāvājumu par 21 412 eiro un SIA "JOE”, kas ieguva līguma slēgšanas tiesības par ievērojami lētāku kopējo līgumcenu 10 350 eiro.

Firma SIA "JOE" reģistrēta Jelgavā. Uzvarējusi vairākos iepirkumu konkursos arī ārpus savas pilsētas, piemēram, Valkā, Ogrē, Rīgā, Rēzeknes novadā, Rundālē, Talsos un citās Latvijas pilsētās.

Kopējais līguma izpildes termiņš 144 kalendārās dienas no līguma slēgšanas dienas.

Projektēšanas uzdevums nosaka, ka būvprojektā jāparedz teritorijas apgaismojums, žoga demontāža, apstādījumus, nepieciešams akcentēt Baznīcas ielas 7 un Baznīcas ielas 9 vēsturisko robežu, satiksmes organizācija ar nepieciešamajām ceļa zīmēm un horizontālajiem apzīmējumiem un citi ne mazāk svarīgi darbi.