Kā noskaidroja portāls irliepaja.lv, risinot jautājumu par labiekārtotas autostāvvietas ierīkošanu pie Liepājas teātra, Skolas ielā, pašvaldība tikusi līdz iepirkumam par būvprojekta izstrādi.

Kā portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, "iepirkuma rezultātā šobrīd ir saņemti pretendentu piedāvājumi par būvprojekta izstrādi – tos pašreiz izvērtē iepirkumu komisija".

Pēc Štāla sacītā, būvprojekts paredzēs Skolas ielas posma pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtojumu.

"Runa ir par Skolas ielas posmu no K. Zāles laukuma līdz Teātra ielai – visu brauktuvi un ietvi, plus vēl četriem zemesgabaliem, kas ir paredzēti labiekārtotas un ērtas autostāvvietas izveidei teātra apmeklētājiem, taču ne tikai. Vienam zemesgabalam (Bāriņu 12) caur autostāvvietu (konkrētus risinājumus redzēsim projektā), tiks nodrošināta piekļuve jeb servitūta ceļš. Vēl tiks paredzētas stāvvietas lielajiem autobusiem."

Pēc Štāla sacītā, projektēšanai naudas pietiek. Taču, tā kā ir jāievēro daudz birokrātisku procedūru, skaidrs ka līdz teātra sezonas beigām un, gandrīz droši, ka arī līdz gada beigām labiekārtojuma noteikti vēl nebūs.

Jau 2015. gada decembra sākumā dome nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu Baznīcas ielā 9, kura platība ir 1879 kvadrātmetri un kuru par 40 000 eiro pārdeva SIA "Ektornet Real Estate Latvia".


2016.  gadā pašvaldība jau izsludināja konkursu par tiesībām izstrādāt būvprojektu autostāvlaukuma izbūvei Baznīcas ielā 7/9, taču konkurss tika pārtraukts, jo nebija sakārtotas īpašumu lietas.


Tikai pērn, lai varētu izstrādāt tehnisko projektu, kurā iekļauta ne tikai Skolas ielas pārbūve, bet arī autostāvvietas izveidošana pie Liepājas teātra, deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederoša zemesgabala Skolas ielā 7A un juridiskai personai piederoša zemesgabala Bāriņu ielā 12 robežu pārkārtošanu, nemainot zemesgabalu platības.


Novembrī Attīstības komitejas sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi labiekārtotas autostāvvietas pie Liepājas teātra ierīkošanai un Skolas ielas pārbūvei posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Baznīcas ielai.