Ņemot vērā, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome turpina aktualizēt un izvērtēt saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam, nepieciešams veikt vairākus to grozījumus vai izdot jaunus saistošos noteikumus. Iedzīvotāji par šiem saistošajiem noteikumiem savu viedokli var iesniegt līdz 9. martam, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Jauni saistošie noteikumi "Interešu izglītības programmu kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" izstrādāti ar mērķi noteikt kārtību, kādā tiek izsniegtas un anulētas licences interešu izglītības programmas īstenošanai. Saskaņā ar Izglītības likumu juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu izglītības programmu īstenošanai ir jāsaņem pašvaldībā licence, ko Liepājā izsniedz Izglītības komisija. Interešu izglītības nodrošināšana pašvaldībā ir bērna vai jaunieša iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt laiku un ir jaunas pieredzes un iemaņu avots.

Iedzīvotāji savu viedokli par šo saistošo noteikumu projektu var izteikt ŠEIT.

Savukārt ar saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošos noteikumos" tiek plānots apstiprināt pašvaldības maksas autostāvvietu izvietojumu, kā arī to izmantošanas un apmaksas kārtību. Saistošo noteikumu grozījumi paredz apstiprināt maksas autostāvvietu izvietojumu Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, izveidojot divas maksas autostāvvietu darbības zonas – centra zona un Jūrmalas parka zonu, noteikt jaunus pašvaldības maksas autostāvvietas lietošanas tarifus un pašvaldības maksas autostāvvietas darbības laikus.

Iedzīvotāji savu viedokli par šo saistošo noteikumu projektu var izteikt ŠEIT.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā ir izveidota sadaļa,  kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.