Pēc nelielas diskusijas ceturtdien, 3.decembrī, deputāti attīstības komitejā lēma, ka pašvaldībai jāiegādājas zemesgabals pretī Liepājas teātrim.

Iegādāties zemi kopā ar blakus esošo nekustamo īpašumu Bāriņu ielā 12 deputāti jau vienreiz nolēma, tomēr darījums izjuka, jo pirmpirkuma tiesības uz ēkām izmantoja uzņēmējs Ivars Kesenfelds, kurš nu jau ir atjaunojis Bāriņu 12 esošo sporta zāli.

Šoreiz SIA "Ektornet Real Estate Latvia" izteicis priekšlikumu par 40 000 eiro iegādāties nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Baznīcas ielā 9, kura platība ir 1879 kvadrātmetri.

Lai gan Būvvaldes ieteikums bija iegādāties zemesgabalu, jo “šajā pilsētas daļā ir un arī nākotnē būs nepieciešams pilnveidot automašīnu novietošanas iespējas”, domes Nekustamā īpašuma pārvalde un deputāti mazliet šaubījās. Kā komitejas sēdē izteicās domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, kopš iepriekšējā lēmuma par Bāriņu ielas īpašumu pirkšanu “situācija ir mainījusies”, proti, izbūvēts stāvlaukums pie Lielā dzintara, ko var izmantot arī sporta spēlēm, tomēr galu galā visi seši komitejas sēdē klātesošie deputāti balsoja “par”.  

Galvenais arguments bija, ka laukums atrodas pretī Liepājas teātrim, un to varētu pārbūvēt par auto stāvlaukumu teātra skatītāju vajadzībām. Pozitīvi ir arī tas, ka blakus Baznīcas 9 jau atrodas viens pašvaldībai piederošs zemesgabals (Baznīcas 7) 1672 kvadrātmetru platībā, līdz ar to abos zemesgabalos kopā varētu izveidot auto stāvlaukumu 120 mašīnām.

Sēdes vadītājs vicemērs Jurijs Hadarovičs arī norādīja, ka “liepājnieki nepiedotu”, ja pašvaldība šo vietu atdotu privātīpašniekam, kas to, iespējams, apbūvē, un tad pilsētas centrā nepaliek gandrīz neviena brīva zemesgabala auto novietošanai.

Domes Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs gan brīdināja, ka, pieņemot pozitīvu lēmumu, nāksies atrast līdzekļus šā gada budžetā, jo darījums jānokārto vēl šajā gadā.