Kā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ)  darbu ietekmēs Satiksmes ministrijas rosinātie un Ministru Kabineta akceptētie grozījumi Liepājas SEZ nolikumā, kas paredz, ka pārvaldei turpmāk četras reizes gadā jāpublicē galvenie finanšu rādītāji?


Uz portāla irliepaja.lv jautājumu atbildi sniedza Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks:

"Liepājas SEZ pārvaldes līdzšinējais nolikums bija izstrādāts un valdībā pieņemts 1997. gadā, kad tika dibināta speciālā ekonomiskā zona. Kopš tā laika gan uzņēmējdarbības vide Liepājā ir stipri mainījusies, gan arī pati pasaule ir mainījusies, tai skaitā mainījušies pārvaldības principi un veids, kā cilvēki iegūst informāciju.

Tādēļ grozījumi SEZ pārvaldes nolikumā bija nepieciešami un likumsakarīgi.

Šie grozījumi tika izstrādāti, ievērojot labas pārvaldības pamatprincipus un cieši sadarbojoties gan Liepājas SEZ pārvaldei, gan Satiksmes ministrijai, kas šos grozījumus tālāk virzīja apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Grozījumi SEZ nolikumā neparedz radikālas izmaņas pārvaldes darbībā, bet skaidri nodefinē tos pārvaldības principus, lielu daļu no kuriem jau šobrīd pārvalde ir ieviesusi un cenšas ievērot ikdienas darbā. Tie ir OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija – irliepaja.lv) korporatīvās pārvaldības principi, un ciktāl tie attiecināmi uz atvasinātu publisko personu lielā mērā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde jau šobrīd tos izpilda.

Protams, ir iekļauta arī virkne rosinājumu, kas nākuši no jauna klāt nolikumā, un to mērķis ir padarīt SEZ darbību labāk pārskatāmu sabiedrībai, saprotamāku un paredzamāku, tādēļ varu teikt, ka es tos atbalstu, jo tas sakrīt ar labas pārvaldības principiem".