Liepājas Autobusu parka valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns ceturtdien izplatījis paziņojumu, kurā nosoda Liepājas Autobusu parka (LAP) darbinieku 16.augustā iecerētā piketa rīkotājus.

Paziņojumā teikts:
"16. augustā plānotais Liepājas Autobusu parka (LAP) darbinieku pikets pie Liepājas Autoostas ir konkrētu Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības (LAKRS) cilvēku iniciējums pašreklāmas nolūkos.

Šī rīcība ir pretrunā ar noslēgtajiem koplīgumiem starp uzņēmumu un darbiniekiem, kā arī izvirzītajiem darbinieku priekšstāvjiem.

LAP darbinieku sociāli ekonomiskās intereses aizstāv uzņēmuma struktūrvienību sapulcēs izvirzīti darbinieku pārstāvji, kas ievēlēti atbilstoši Darba likumā (DL) norādītajām tiesību normām. Šie priekšstāvji pārstāv LAP darbinieku vairākumu un 2017. gada 28. jūnijā ar tiem ir noslēgts Darba koplīgums, kas viņiem ļauj realizēt DL noteiktās tiesības un pienākumus.

Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka Darba koplīgums ir saistošs visām pusēm, tātad tas attiecas arī uz pašiem darbiniekiem. Tomēr šobrīd ir radusies situācija, kurā atsevišķu cilvēku vadībā tiek mēģināts vienpusēji grozīt Darba koplīgumā iestrādātos noteikumus un pienākumus, kurus ir parakstījuši LAP darbinieki. LAP regulāri uzklausa un ņem vērā savu darbinieku iebildumus un ierosinājumus, un uzņēmums šobrīd pilda tās vienošanās, kas ir panāktas iepriekšējo sarunu rezultātā. Uzņēmums aicina otru līgumslēdzējpusi darīt to pašu.

Ņemot vērā, ka mediju telpā no LAKRS puses ir izskanējusi sagrozīta informācija, vēlamies norādīt, ka pretēji publiskotajam, LAP saviem darbiniekiem apmaksā visas darba stundas, kā arī svētku dienu stundas, kurās darbinieks ir veicis darbu saskaņā ar darba grafiku".