AS "Liepājas Autobusu parks" (LAP) darbinieku arodorganizācija ar iesniegumu vērsusies pie Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Ilgvara Jaunģelžes, kā arī informējusi par to Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Iesniegumā lūgts ierosināt disciplinārlietu pret Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Arni Lapiņu, kurš aizvadītā gada 17. jūnijā atklātā tiesas sēdē skatījis Autobusu parka prasību atzīt par nelikumīgu darbinieku streika pieteikumu. Tiesnesis šo prasību apmierināja. Turklāt spriedums ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

Autobusu parka darbinieku arodbiedrība uzskata, ka tiesnesis ir saucams pie disciplinārās atbildības vairāku apsvērumu dēļ. Piemēram, arodbiedrības ieskatā "tiesa nav vērtējusi lietas apstākļus tiesiski un objektīvi, bet emocionāli" un "tas, ka LAP nodrošina pasažieru pārvadājumu pakalpojumus publiskā iepirkuma ietvaros, nenozīmē, ka darbiniekiem nav tiesības prasīt darba algas palielinājumu, kā arī cita veida labumus". Līdz ar to, kā uzskata arodbiedrība, tiesnesis "ir parādījis savu nekompetenci sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūrā, un, spriežot tiesu, ir izmantojis savus kļūdainos secinājumus".

Iesniegumā teikts, ka "tiesnesis Arnis Lapiņš, pieņemot spriedumu lietā Nr.C69265119 bez likumīga un tiesiska pamata, tīši interpretējot tiesību normas pretēji LAP darbinieku interesēm, ir apmierinājis LAP pieteikumu par streika pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu, līdz ar to LAP darbiniekiem tika liegtas iespējas izmantot likumā noteikto pēdējo un galējo līdzeklis savu interešu aizstāvībai – streiku".

LAKRS pieteiktais streiks bija saistīts ar šoferu prasībām noteikt autobusu vadītājiem stundas tarifa likmi 7 eiro stundā, kā arī gaidīšanas laika tarifu – 3,50 eiro stundā. Tāpat streika pieteicēji vēlējās noslēgt darba koplīgumu jaunā redakcijā, kā arī bija izvirzījuši citas prasības.


LAP darbinieki neapstāsies un turpinās cīnīties par savu labklājību, portālam irliepaja.lv sacīja arodorganizācijas vadītājs Agris Laugalis.