Jūnijā apritēja divi gadi kopš tika izveidota Liepājas domes koalīcija – Liepājas partija un "Saskaņa". Vārds koalīcijas pārstāvjiem Uldim Seskam, Helvijam Valcim un Mārim Ceirulim.

Portāls jau publicēja divu opozīcijas deputātu viedokli par šo faktu, kā arī vēsturnieka Gunāra Silakaktiņa "sveicienu jubilejā". Beidzot esam sagaidījuši arī Liepājas partijas deputātu atbildi uz jautājumu – Kā vērtējat pirms diviem gadiem izveidotās koalīcijas darbību, ko jūsuprāt no tās guvuši liepājnieki? Tiesa, ar domes priekšsēdētāja padomnieka sabiedrisko attiecību jautājumos Andreja Rjabceva starpniecību viedokli pauduši trīs Liepājas partijas deputāti – Uldis Sesks, Helvijs Valcis un Māris Ceirulis – kopā, nevis katrs atsevišķi.

Joprojām gaidām solītos Liepājas partijas sabiedrotās, partijas "Saskaņa" deputātu Jurija Hadaroviča un Romana Miloslavska atbildes uz portāla uzdoto jautājumu!
 

"Liepājas partija savā darbībā vienmēr ir bijusi vērsta nevis uz politiskām intrigām un tukšām runām, bet uz konstruktīvu, pārdomātu un izlēmīgu rīcību, kas virzīta uz mūsu pilsētas sakārtošanu. Tāpēc vienmēr arī esam pauduši, ka domes darbā svarīgākais ir nevis dalījums opozīcijā vai koalīcijā, bet stabils un mērķtiecīgs darbs visiem kopā, nodrošinot Attīstības pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildi. Visu ievēlēto deputātu pienākums ir strādāt Liepājas un liepājnieku labā, tāpēc visiem ir jāspēj sastrādāties savā starpā, nolikt pie malas strīdus un domstarpības, lai strādātu konstruktīvi un racionāli, pildot liepājniekiem dotos solījumus.

Salīdzinot domes darbu ar laiku pirms diviem un vairāk gadiem, kad atsevišķiem ievēlētajiem deputātiem galvenais uzdevums bija izrādīties žurnālistu priekšā un populistiski saukļi, šajā sasaukumā daudzējādā ziņā ir izdevies nodrošināt stabilāku un līdzsvarotāku domes darbu. Protams, arī tagad var redzēt, ka kritizēt un atturēties svarīgos balsojumos opozīcijai vienmēr ir bijis vieglāk un izdevīgāk, taču liepājnieku priekšā mēs visi esam devuši solījumus pildīt darbus, un paveiktie darbi jau arī būs galvenā mēraukla, pēc kuriem mērīt katra deputāta domē nostrādāto laiku.

Dodoties uz pašvaldību vēlēšanām 2013.gada 1.jūnijā, "Liepājas partija" solīja strādāt, saglabājot stabilitāti un skaidri iezīmētu pilsētas attīstību, nevairoties no atbildības un pienākumiem, ko mums uzticējuši liepājnieki. Šo nu jau divu gadu laikā kopš pašvaldību vēlēšanām savu solījumu liepājniekiem esam pildījuši.

Kopumā pilsētas Attīstības pamatnostādnēs 2013.–2017.gadam ir iekļauti 93 uzdevumi, no kuriem lielākā daļa jau īstenota vai tiek īstenota. Starp nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem noteikti var minēt tās pārmaiņas, kas pēdējos gados ir notikušas gan Liepājas Reģionālajā slimnīcā un arhitektoniski izcilajā Liepājas Valsts 1.ģimnnāzijā, gan arī lidostā, kuras rekonstrukcija šobrīd nonākusi noslēguma fāzē. Tāpat arī mikrorajoni arvien vairāk pārvēršas, kopš ir ieviesta pašvaldības līdzfinansējuma programma daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem pagalmu labiekārtošanai. Ielās sākuši kursēt 43 pilnīgi jauni satiksmes autobusi, kuros beidzot ērti var iekļūt gan veci cilvēki un māmiņas ar bērnu ratiņiem, gan arī cilvēki ar kustību ierobežojumiem. Prieks, ka gan Raiņa parkā, gan arī vairākos mikrorajonos mūsu bērniem un jauniešiem izveidoti vingrošanas laukumi un rotaļu laukumi, ko daudzi iedzīvotāji jau sen prasīja. Turpinām arī modernizēt pilsētas izglītības iestādes, un tikko pilnībā rekonstruēts bērnudārzs "Pienenīte" Karostā, vērienīgu rekonstrukciju piedzīvo Liepājas Valsts tehnikums. Taču darāmā vēl daudz un visiem deputātiem ar saviem lēmumiem ir jāattaisno liepājnieku dotā uzticība. Neatkarīgi no partijas piederības vai pozīcijas."