Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests noslēdzis ikgadējo sadarbības līgumu ar Liepājas Neredzīgo biedrību par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti lauku vidē Ziemupē, "Dvēseles veldzes dārzā". Tas paredz pašvaldības apmaksātu pakalpojumu sociālai rehabilitācijai pie dabas cilvēkiem ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

2020. gadā Sociālā dienesta nozīmējumu sociālai rehabilitācijai lauku vidē saņēmuši 147 cilvēki, bet izmantojuši 126. Savukārt šogad jau saņemti 112 pieteikumi. Katram cilvēkam gadā pieejams pakalpojums līdz 100 stundām. Vienas stundas izmaksas ir 2,19 eiro. Sociālai rehabilitācijai lauku vidē no Liepājas pašvaldības budžeta šogad paredzēti 27 360 eiro.

Kā uzsver Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis, šogad jūtama daudz lielāka atsaucība nekā iepriekš, jo cilvēki aktīvāk vēlas izmantot iespēju tikt ārpus mājām pie dabas, kamēr telpās tikties vēl nav iespējams.  Cilvēkiem ar invaliditāti, kuri bieži vien pavada laiku vienatnē, Ziemupē tiek piedāvāta gan sociālā rehabilitācija, gan sociālo integrācija, kopā ar citiem attīstot darbam nepieciešamās iemaņas. Centrā ar klientiem strādā arī sociālais pedagogs, pastāstīja  M.Ceirulis.

"Dvēseles veldzes dārzs" ir unikāls sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs Ziemupē, Pāvilostas novadā, kas dod iespējas baudīt pieejamu lauku vidi un dabas skaistumu cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu atbalsta personām.

Cilvēki šeit var piedalīties dārza darbos, teritorijas labiekārtošanā un dažādās nodarbībās sociālās rehabilitācijas ietvaros, lai iegūtu dažādas prasmes un iemaņas, mērķtiecīgi pavadītu savu brīvo laiku lauku vidē un sajustu lauku vides krāšņumu un mieru.

M. Ceirulis arī pastāstīja, ka pēc 100 stundu rehabilitācijas cilvēkiem, kuri to vēlas, ir iespēja papildus iesaistīties nodarbinātības projektā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.

Lai nokļūtu uz Ziemupi, cilvēkiem ar nozīmējumu pieejams gan Neredzīgo biedrības transports, uz šo vietu ik dienas iespējams nokļūt arī ar mikroautobusa reisu.  

 Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Liepājas Neredzīgo biedrībā vai Liepājas Sociālajā dienestā.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu var saņemt Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, 219. kabinetā vai  zvanot pa tālruni: 634 89673.