Ceturtdien, 15. jūlijā, pašvaldības jaunā sastāva četru pastāvīgo komiteju sēdes iesākās ar komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Uz katru no šiem amatiem pretendēja tikai pa vienam kandidātam.


Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju deputāti vienbalsīgi ievēlēja Uldi Sesku, par viņa vietnieku – Modri Šveiduku (deputāte Dace Bluķe, kas piedalījās sēdē, bet nav komitejas locekle, balsojumā nepiedalījās).


Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Helvijs Valcis, par priekšsēdētāja vietnieku – Uldis Lipskis.


Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Vilnītis, par priekšsēdētāja vietnieku – Vilnis Vitkovskis.


Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Linda Matisone. Komitejas priekšsēdētāja amats pēc likuma pienākas domes priekšsēdētājam – Gunāram Ansiņam.


Visām sēdēm bija iespējams sekot līdzi tiešraidē "YouTube" Liepājas kontā.