Lai veicinātu vides pieejamību cilvēkiem ar vājredzību un redzes traucējumiem, pašvaldība ir izgatavojusi un uzstādījusi četras divu metru platas laipas ar vadlīniju četrās vietās izejā uz pludmali.

Laipas veidotas, pamatojoties uz universālā dizaina pamatprincipiem, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Katras laipas garums ir 150 metri, un tās ir platākas nekā ierasts – 2 metri. Laipas ir marķētas ar kontrastējošu 40 cm platu vadlīniju, lai palīdzētu orientēties cilvēkiem ar vājredzību un redzes traucējumiem, apmeklējot pludmali.

Laipas uzstādītas četrās izejās uz pludmali:
– Vaiņodes ielas galā (t/c "Baata"),
– Liedaga ielas galā (t/c "XL Sala"),
– Kūrmājas prospektā (izeja uz pludmali pie veloceliņa beigām),
– Kūrmājas prospektā (izeja uz pludmali pie Pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem).

Universālā dizaina pamatprincipi ietver sevī būtību uzlabot un vienkāršot ikdienas dzīvi ikvienam cilvēkam, veidojot pieejamu vidi, produktus, pakalpojumus, kā arī informāciju.

Laipas izgatavotas un uzstādītas Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI -212 "Saredzi citādāk" (I see) ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 493 044, 31 eiro (tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 419 087, 65 eiro).

Projekta mērķis ir uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti. To plānots sasniegt, stiprinot sadarbību, uzlabojot sabiedrības izpratni un paaugstinot speciālistu kompetences, pilnveidojot infrastruktūru un sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un dažādību.

Vēl projekta ietvaros Liepājā tiek organizētas sociālās pilnveides nodarbības cilvēkiem ar redzes traucējumiem un invaliditāti, izgatavotas un vairākās publiskās telpās Liepājā uzstādītas 50 taktilās informācijas zīmes, tiks izgatavotas piecas metāla taktilās kartes pilsētvidē, tiks organizēti informatīvi publiski pasākumi saistībā ar redzes invaliditātei aktuālām tēmām, kā arī tiks veidota īsfilma par projekta laikā paveikto. Plašāka informācija par projektu šeit.