Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vienreizlietojamā pārtikas un dzērienu iepakojuma patēriņa paradumiem, Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem uzsāk iniciatīvu "Nepērc lieku, nāc ar savu", informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Sabiedrību izglītojošā iniciatīva "Nepērc lieku, nāc ar savu" aicina ikvienu, iegādājoties ēdienu un dzērienu līdzņemšanai, izmantot savus traukus – daudzkārt lietojamas pusdienu kastītes vai krūzes, tādējādi samazinot vienreizlietojamā iepakojuma negatīvo ietekmi uz vidi.

Palielinoties pārtikas un dzērienu patēriņam sabiedriskās ēdināšanas līdzņemšanas segmentā, pieaug arī pieprasījums pēc vienreizlietojamā iepakojuma – pārtikas kastēm, glāzēm un karsto dzērienu krūzēm.

Neatkarīgi no materiāla veida, vienreizlietojamais pārtikas iepakojums pēc savas būtības tiek lietots vienu reizi. Tādēļ viens no risinājumiem, kā samazināt vienreizlietojamā iepakojuma negatīvo ietekmi uz vidi, ir individuālā līmenī, iegādājoties ēdienu un dzērienu līdzņemšanai, izmantot savus traukus. Vienreizlietojamais iepakojums visbiežāk vairs netiek arī izsniegts bez maksas, līdz ar to šāda personīgo ieradumu maiņa ir izdevīga arī no finansiālā viedokļa.

Lai sniegtu savu ieguldījumu problēmas risinājumā, vairāki Liepājas ēdināšanas uzņēmumi piekrituši aktualizēt šo problēmu, piedāvājot saviem klientiem ēdienu un dzērienu līdzņemšanai fasēt klientu traukos. Vairāki uzņēmumi piedāvās arī iespēju saņemt bezmaksas dzeramo ūdeni no krāna, ja līdzi ir sava pudele. Šajos uzņēmumos pie kases vai skatlogā būs izvietotas iniciatīvas vizuālās atpazīstamības zīmes/ uzlīmes, kas norādīs, kurus no minētajiem pakalpojumiem uzņēmums ir gatavs sniegt.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā https://www.liepaja.lv/neperc-lieku/ ir atrodami vairāki praktiski ieteikumi, kas palīdzēs ikvienam realizēt iniciatīvas principus – nepirkt lieku un nākt ar savu, kā arī šajā sadaļā ir redzams to uzņēmumu saraksts, kas piekrituši piedalīties iniciatīvā.
 
Jau gandrīz divsimt pasaules valstis reaģējušas uz vienreizlietojamā pārtikas un dzērienu iepakojuma patēriņa problemātiku, ieviešot dažādus ierobežojumus, piemēram, nodokļus un/vai aizliegumus plastmasas maisiņiem un citiem vienreizlietojamiem produktiem vai to izejmateriālu veidam. Lielākā daļa mūsdienās izmantotās plastmasas ir neapstrādāta jeb primārā plastmasa, kuras izgatavošanas procesā tiek izmantota jēlnafta vai dabasgāze, tādēļ, piemēram, Eiropas Savienība ir izstrādājusi politiku, lai uzlabotu plastmasas otrreizējo pārstrādi, palielinātu pieprasījumu pēc pārstrādātās plastmasas, samazinātu vienreizlietojamās plastmasas patēriņu un mikroplastmasas izmantošanu produktos. Visi šie ierobežojumi, kas attiecas tostarp arī uz primārās plastmasas izmantošanu, palielinās pieprasījumu pēc alternatīviem materiālu risinājumiem, piemēram, pēc bioplastmasas, tomēr ir nepieciešams veicināt sabiedrības izpratni, ka arī šādai izejmateriālu aizstāšanai ir iespējama negatīva ietekme uz vidi.