Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka kampaņas "Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!" ietvaros 3. jūnijā sākusies azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanas apglabāšanai atbalsta programmas otrā kārta, kuras ietvaros iespēja nodot azbestu saturošo šīferi ir ne tikai trūcīgām un maznodrošinātām personām, bet arī Latvijas Goda ģimenes apliecības "Goda ģimene" turētājiem, informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

2. maijā tika uzsākta atbalsta programma azbestu saturošā šīfera nodošanai apglabāšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām. Ņemot vērā pirmās kārtas pieteikumu skaitu, no 3. jūnija mērķa grupa  paplašināta ar Latvijas Goda ģimenes apliecības "Goda ģimene" (apliecība "Goda ģimene") turētājiem, kas var pieteikties azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanai bez maksas. Otrās kārtas ietvaros pieteikties vēl joprojām var arī  trūcīgās un maznodrošinātās personas.

No vienas mājsaimniecības var nodot ne mazāk kā 0,2 tonnas (aptuveni 10 šīfera loksnes) un ne vairāk kā trīs tonnas (aptuveni 150 šīfera loksnes) azbestu saturoša šīfera. Kopējais finansējuma apmērs visās atbalsta programmas pieteikšanās kārtās ir 350 tūkstoši eiro.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, pretendentam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas kopā ar atbalsta nosacījumiem ir pieejama ŠEIT. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz VARAM e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv. Pieteikumu var iesniegt arī papīrā parakstītu, sūtot pa pastu VARAM Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 vai iesniedzot klātienē.Pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 28. jūnijam.

Svarīgi – atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā jābūt spēkā esošam trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam vai apliecībai "Goda ģimene".


Apstiprinājums atbalsta saņemšanai tiks nosūtīts e-pastā viena mēneša laikā no pieteikšanās termiņa beigām, savukārt pakalpojumu būs iespējams saņemt divu mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

Papildus informācija par šo pakalpojumu pieejama ŠEIT.

Informācijai. Azbests ir bīstams materiāls, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Tāpēc VARAM aicina pieteikties azbesta atbalsta programmai, pasargājot sevi un apkārtējo vidi no azbesta radītajiem riskiem!

Veicot darbu ar azbestu saturošiem materiāliem, jāievēro drošības prasības. Darbs jāveic piemērotā apģērbā (vienreizējās lietošanas virsvalks, cimdi, respirators P3, mazgājami apavi) un šīferi nedrīkst lauzt, jo tādā veidā rodas putekļi, kas ir bīstami veselībai un videi.