Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde no 2017. gada septembra veic neatkarīgus gaisa piesārņojuma mērījumus.

Tas notiek nepārtraukti – režīmā 24/7 – sekojot līdzi notiekošajam Liepājas ostas terminālos. Sadarbībā ar ostas apsardzi tiek arī apsekoti termināli. Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis, gadījumos, kad rādītāji pieaug vai arī vizuāli redzams kāds vides piesārņojums tiek veiktas nepieciešamās darbības, lai to novērstu un tiek pārtraukti kraušanas darbi terminālī.

Ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo iesaistīšanos vides jautājumos, arī Liepājas SEZ pārvalde pēdējo gadu laikā vides jautājumiem ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību, uzstādot pati savu putekļainības mērījumu iekārtu un ik dienu sekojot līdzi monitoringa rādītājiem. Izvērtējot pēdējā pus gada rezultātus ir secināms, ka piesārņojums ir novērojums ar kāpumiem un kritumiem, bet tā kopējie vidējie rādītāji nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus. Putekļu daļiņas PM10 gadā drīkst 35 reizes/dienas   pārsniegt  robežvērtību  50. Gada vidējais PM10 mērījumu rezultāts nedrīkst pārsniegt robežvērtību 40. 

PM 2.5 ir pašas mazākās mērāmās putekļu daļiņas, kuru mērījumu rezultāts tiek fiksēts kā gada vidējais un tas nedrīkst pārsniegt robežvērtību 25. Noteikumi nenosaka, konkrētu dienu skaitu cik reizes gadā rādījums drīkst vai nedrīkst pārsniegt vērtību 25.

Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs  Kaspars Poņemeckis: “Kā liecina 2018. gada pirmā pusgada rezultāti, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iekārtā fiksētais piesārņojums nepārsniedz normatīvos aktos noteiktās normas, bet mēs arvien aktīvāk strādājam, lai novērstu potenciālo piesārņojumu  kraušanas operāciju laikā. Tiek veikta video kontrole un fiksējot iekārtā paaugstinātu piesārņojuma līmeni, konkrētais kraušanas operāciju veicošais uzņēmējs tiek informēts par paaugstināto piesārņojuma līmeni, kas, iespējams, radies viņa darbību rezultātā un uzņēmējam ir iespēja izvērtēt turpmāko kraušanas darbu tehnoloģiju."