Pašvaldība 10.februārī izsludinājusi iepirkumu – atklātu konkursu Gaisa kvalitātes kontroles mērījumu veikšanai Liepājas pilsētā no 1.aprīļa 2023.gadā līdz  30.martam 2024.gadā. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 1.martam.


Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja pašvaldības Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece-Liepiņa, gaisa kvalitātes kontrole ir viens no Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2021.-2025. gadam noteiktajiem uzdevumiem. Kopš 2021.gada, kad pašvaldība pirmo reizi uzsāka gaisa kvalitātes monitoringu, to ir darījusi personu apvienība SIA "L4" un SIA "Ardenis", kas ir arī gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas izstrādātāja.


Kā portālu informēja Liepniece-Liepiņa, monitoringa veicējiem līdz 1.aprīlim jāsniedz pilna atskaite par gaisa kvalitātes novērojumiem 2022.gadā. šobrīd pašvaldības mājaslapā pieejams pārskats par pagājušā gada vasaras monitoringa rezultātiem.


Kopš 2000. gada Liepājas pilsētā gaisa kvalitātes regulārus novērojumus veic Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, izmantojot automātisko gaisa monitoringa staciju, kas izvietota O.Kalpaka ielā, kā arī šobrīd – transporta radītā piesārņojuma monitoringa stacijas Ganību ielā 106 un Ezerlīču ielā 1. Bet jau 2017. gada septembrī pēc iedzīvotāju sūdzībām par paaugstinātu putekļainību dzīvojamajos rajonos, kas atrodas blakus ostas teritorijām, Valsts vides dienests (VVD) projekta "Vides putekļu monitorings" ietvaros uzsāka nepārtrauktu mērījumu veikšanu Sliežu ielā 7a, lai noteiktu putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrāciju gaisā. VVD tīmekļa vietnē publiski ir pieejami reālā laika dati, kas atspoguļo PM10 un PM2,5 diennakts vidējās koncentrācijas mērījumu veikšanas vietās. Papildus 2017. gada rudenī arī Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde iznomāja putekļu mēriekārtu, lai pārbaudītu normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz gaisa kvalitāti SEZ teritorijā. Mēriekārta tiek uzstādīta dažādās vietās, lai novērtētu gaisa kvalitāti SEZ teritorijā.


Kopumā gaisa kvalitātes mērījumi Liepājā tiek veikti deviņos monitoringa punktos, no kuriem pieci tika ierīkoti, izstrādājot Liepājas Gaisa kvalitātes uzlabošanas programmu. Mērījumi tiek turpināti tajās pašās vietās vai ļoti tuvu tām, kur tie tika uzsākti 2021.gadā:


Pašvaldība gaisa monitoringu veic šādos punktos:
Tosmarē, Nākotnes ielā 6 (rūpnieciskā piesārņojuma rajons); Kalpaka ielā 34 (transporta ietekmes novērtējuma stacija); Vecliepājā/ Līvas laukuma rajonā, Miera iela 10 (blīvs privātmāju rajons, dominē individuālā malkas apkure); Ziemeļu priekšpilsētā/Velnciemā, Krūmu iela 42 (transporta piesārņojums); Karostā/Tosmarē, Ģ. Baloža iela 21 (transports, jaukta tipa individuālā apkure); Velnciemā, Riņķu ielā 28 (dominē individuālā gāzes apkure).