Pēc tam, kad Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotāji 9. februārī ziņoja par biezu nenosakāmas izcelsmes putekļu kārtu uz palodzēm, logu rūtīm un automašīnām, Valsts Vides dienests (VVD) Oskara Kalpaka ielā veica pārbaudi, pēc kuras konstatēja, ka putēšana radusies uzņēmumam LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" pārkraujot kokskaidu granulas, portālu irliepaja.lv informēja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Jalinska.

Dienests sūdzības uzskata par pamatotām, pārkāpums ir apstiprinājies, un ir ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

"Lieta šobrīd atrodas izskatīšanā, un var tikt piemērots sods pēc likuma "Par piesārņojumu" 61. panta "Administratīvā atbildība vides piesārņošanas jomā". Juridiskajai personai par vides piesārņošanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods 350 – 2900 eiro apmērā," skaidroja Jalinska.


Foto no Kristīnes Dzelmes Facebook konta.


"Ekers Stividors LP" valdes loceklis Olafs Vītols laikrakstam "Kurzemes Vārds" skaidrojis, ka pašlaik pēc noteikumiem ir jākrauj, ja vēja ātrums ir līdz 10 m/sek, bet, ja uzņēmums to nedara, stājas spēkā tādas dīkstāves izmaksas, ka "mums vispār ir jāatsakās no savām darbībām".

Līdzīgas problēmas esot arī citiem ostas uzņēmumiem.

Vītols arī iesaka risinājumu – mainīt nosacījumus, "lai krautu kaut vai pie 15 m/s, ja vējš pūš prom no pilsētas, bet nekrautu pie 8 m/s, ja pilsētas virzienā".


Foto no Kristīnes Dzelmes Facebook konta.


Portāls irliepaja.lv lūdza Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldi komentēt šo ierosinājumu. Atbildi sniedza SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis:


"Visi uzņēmumi Liepājas ostas teritorijā strādā un veic kravu apstrādi atbilstoši Vides valsts dienesta izsniegtajai vides piesārņojama atļaujai, kurā ir noteikti nosacījumi, kā pārkraut katru konkrēto kravu. Savukārt Liepājas ostas noteikumu 171. punkts nosaka, ka vējā ātrumam sasniedzot 10 m/s un vairāk, jāpārtrauc putekļus radošu kravu kraušana, ja piestātne nav aprīkota ar slēgto iekraušanas/izkraušanas sistēmu.
 
Konkrētajā situācijā tika ievēroti gan VVD atļaujas, gan Liepājas ostas noteikumu nosacījumi, bet iestājās neparedzēti apstākļi, kuros spēcīga rietumu vēja dēļ tika radīts piesārņojums (piegružojums) gan ostas teritorijā, gan ārpus tās. Tas ir līdzīgi kā uz autoceļa, ja atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, bet ir apledojums, spēcīgs sniegputenis vai citi nelabvēlīgi braukšanas apstākļi, tad autovadītājam tie būtu jāņem vērā un jābrauc, lai būtu droši un izvairītos no negadījuma.  


Tā arī šajā gadījumā uzņēmējam vajadzēja izvērtēt reālos apstākļus, lai neradītu piesārņojumu (piegružojumu).

2021. gada oktobrī apstiprinātā "Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.-2025. gadam" nosaka, ka Liepājas SEZ un ostā ir jāturpina gaisa piesārņojuma monitorings, un jāaktualizē Liepājas ostas saistošie noteikumi, paredzot aktualizētus noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām attiecībā uz gaisa un smaku piesārņojumu ostas teritorijā, kā arī precīzāk jādefinē nosacījumi kravu pārkraušanai Liepājas ostas noteikumos. Šobrīd Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi darbu, lai   izvērtētu riskus, ko rada dažādu kravu operāciju veikšana dažādu vēja virzienu un stipruma rezultātā, lai atrastu labāko rezultātu kā nenodarītu kaitējumu cilvēkam un videi, bet vienlaikus nodrošinātu efektīvu ostas darbību".


Foto no Kristīnes Dzelmes Facebook konta.