Turpinot Liepājas pludmales infrastruktūras izbūvi, šonedēļ tiks sākti būvdarbi Jūrmalas ielas izejā uz pludmali. Saistībā ar būvdarbiem jārēķinās ar kustības ierobežojumiem pludmales izejā, kā arī uz gājēju un velosipēdistu ceļa, portālu irliepaja.lv informēja dome.

Darbus paredzēts veikt mēneša laikā. Šajā laikā jārēķinās ar kustības ierobežojumiem, sākot no apgriešanās laukuma virzienā uz jūru, kā arī uz gājēju un velobraucēju ceļa, kas ved uzkalniņā gar rezerves stadionu. Gājējiem un velosipēdistiem jāņem vērā, ka, virzoties no Dienvidrietumu rajona, kustību varēs turpināt caur Jūrmalas parku.

Būvdarbi paredz Jūrmalas ielas pludmales izejā izbūvēt inženiertīklus, tostarp, ūdensvadu un kanalizāciju. Būvdarbus veiks SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošinās SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE".

Būvdarbi objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" tiek īstenoti ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.