Liepājas Būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēmusi Kapsēdes ielas pārbūvi posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai.

Komisija ceturtdien, 27.jūnijā, izvērtēja būvdarbu atbilstību projektam un kvalitāti, valsts, pašvaldības un citu institūciju atzinumus, darbu pārbaudes dokumentāciju un atzina būvobjektu par derīgu ekspluatācijai.

Būvdarbi sākti pagājušā gada 20.aprīlī un pabeigti šā gada 23.maijā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, Projekta īstenošanas izmaksas ir 1 628 521,72 eiro (ar PVN). Šajā projektā bija paredzēts Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums eiro 1 510 413,06. Projektu izstādāja SIA "Projekts 3", bet būvnieks bija "Aizputes ceļinieks".

Rekontruētās ielas kopgarums ir 917 metri, kas iepriekš bija klāta ar bojātu un nolietojušos asfaltbetona un daļēji ar grants segumu, ielas malā – bedrains un krūmos ieaudzis ietves posms.

Kapsēdes ielas posmā izbūvēts jauns brauktuves asfaltbetona segums, nobrauktuves jeb pieslēgumi uz zemes īpašumiem, daļēji slēgta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli, veikta sakaru tīklu pārvietošana, demontēts vecais un izbūvēts jauns apgaismojums, uzstādot 32 apgaismojuma balstus ar LED tipa gaismekļiem, no kuriem divi speciālie balsti – uz gājēju pārejas.
 
Vēl ielas posmā kreisā pusē izbūvēta jauna ietve un veloceļš ar nerūsējoša tērauda piktogrammām segumā, divas sabiedriskā transporta pieturvietas, no kurām viena – ar  paplašinājumu, pasažieru nojumi un atkritumu urnu. Ierīkotas arī gājēju aizsargbarjeras.

Lietus ūdens atvades grāvja nogāzēs iesēta daudzgadīgā zāle, grāvja stāvākās malas nostiprinātas pret augsnes izskalošanos.

Būvobjektā ir ievēroti vides pieejamības risinājumi un prasības, ir izvietotas visas ceļu satiksmes zīmes un uzkrāsotas nepieciešamās horizontālās līnijas.

Kapsēdes ielas posma pārbūve ir veikta ERAF projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" ietvaros. Šie ir ielas pirmās kārtas būvdarbi.
 
"Ielas tālākā attīstība būs atkarīga no iespējām piesaistīt finansējumu un uzņēmumu attīstības Kaspēdes ielas rajonā, būvējot jaunas ražotnes," skaidro projekta vadītājs Agris Saule.

Pojekta otrā kārta paredz ielas grants posma seguma atjaunošanu 550 metru garumā līdz pilsētas robežai ar Grobiņas novadu.

"Pirmās kārtas būvprojekta īstenošana bija iespējama, pateicoties uzņēmējiem, kas solīja radīt vismaz 25 jaunas darba vietas un veikt 1,5 miljonu eiro nefinanšu investīcijas, kas, šķiet, ir jau izpildīts. Jācer, tuvākajā nākotnē šobrīd paveiktais dos papildu stimulu citiem uzņēmumiem šeit plānot savu attīstību," vērtē A. Saule.