Turpinot sakārtot Liepājas ielu infrastruktūru kūrorta zonā, šobrīd uzsākta Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, informē pašvaldība.

Ielas pārbūves ietvaros paredzēts izbūvēt brauktuvi, gājēju ietves abās brauktuves pusēs (saglabājot visus esošos kokus un apgaismojuma stabus gar brauktuves malām), sadzīves kanalizāciju un ūdensvadu, papildus apgaismojumu, izveidot krūmu un puķu stādījumus un veikt alejas pārbūvi uz Gulbju dīķi. Projekts paredz izbūvēt arī rotācijas apli Kūrmājas prospekta, Zvejnieku alejas,  Hika un Peldu ielu krustojumā.

Rekonstruējamais ielas kopgarums ir aptuveni 470 metri, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele

"Liepājas pašvaldība mērķtiecīgi turpina sakārtot pilsētas infrastruktūru, cenšoties padarīt pilsētvidi ērtāku, pievilcīgāku un pieejamāku gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Man prieks, ka šoreiz ir pienākusi kārta šim Peldu ielas posmam, jo tā ir viena no galvenajām "artērijām", pa kuru pilsētas iedzīvotāji un viesi nokļūst pludmalē. Peldu ielas sakārtošana ir vitāli svarīga gan iedzīvotāju ērtības uzlabošanai un vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai, gan arī tūrisma attīstībai. Turklāt tūrisma statistika rāda, ka pērn tūristu skaits pilsētā pieaudzis par 10 procentiem un lielākais pieplūdums ir tieši vasarā, kad ir aktīvā pludmales sezona," uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.  

Ielas pārbūve tiek veikta saskaņā ar SIA "Projekts 3" izstrādāto būvprojektu. Līguma summa pēc iepirkuma procedūras veikšanas ir 993 578,09 eiro (ieskaitot PVN) un darbus veic SIA "A-Land".

Peldu  ielas  pārbūve  posmā  no  Liepu  ielas  līdz  Kūrmājas prospektam tiek  īstenota projekta "Degradēto  teritoriju revitalizācija  un  uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide  kūrorta  zonā  Liepājā,  1.kārta"  darbības  programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot  degradētās  teritorijas  atbilstoši  pašvaldību  integrētajām  attīstības programmām"  pirmās  atlases kārtas  "Ieguldījumi  degradēto  teritoriju  revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.