Būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēma Ganību ielas pārbūves darbus posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Komisija atzina, ka visas būves elementi uzbūvēti, samontēti, pārbaudīti un derīgi ekspluatācijai.

Minētajā ielas posmā, kas ir 420 metrus garš, izbūvēta lietus ūdens un sadzīves kanalizācija, jauns ūdensvads, pilsētas agaismojuma kabeļu tīkls, uzklāts jauns brauktuves asfalta segums, ielas abās pusēs izbūvētas betona apmales, nobruģētas ietves (ar vides pieejamības risinājumiem), izbūvēts veloceļš,  apgaismojums uz gājēju pārejas Dārza un Ganību krustojumā, uzklātas ceļu horizontālās līnijas, uzstādītas jaunas ceļazīmes, drošības barjeras, arī viens autobusa pieturas paviljons, ierīkoti zālāji un iestādīti vairāk nekā 30 jauni koki un paveikti citi darbi.

Šajā būvobjektā darbi sākti 2014. gada septembrī. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA "Aizputes ceļinieks", būvprojekta autors SIA "Projekts 3", pasūtītājs Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvniecības kopējās izmaksas ir 862 648 eiro, tajā skaitā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu ERAF līdzekļi. Kopējās izmaksās ir iekļautas ne tikai būvdarbu izmaksas, bet arī projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības un citas izmaksas.

Veikto būvdarbu garantija ir pieci gadi.

Ganību ielas ir pilsētas tranzīta iela. Posmā no Salmu ielas līdz M. Ķempes ielai 2011. un 2012. gadā šī iela jau tika rekonstruēta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta (Zirņu – Ganību ielas rekonstrukcija un pieslēgums Zemnieku ielai) ietvaros.  Līdzīgi atjaunošanas darbi būtu nepieciešami posmā no Kungu līdz Salmu ielai. Tas, iespējams, būs šī Eiropas finanšu apguves perioda viens no projektiem Liepājā.