Liepājniekus un pilsētas viesus nomocījuši nebeidzamie rakumi un putekļi pilsētas ielās. Viens no uzņēmumiem, kuram "jāpateicas" par ilgstošiem rakšanas darbiem pilsētas ielās un gājēju ceļos, ir AS "Sadales tīkls".


Portāla irliepaja.lv lasītāji sūdzējušies vairākkārt – gan par lēno strādāšanu Ezerkrastā, kur notiek vairāk nekā četrus kilometrus garas elektrības kabeļlīnijas izbūve (tur rokot vēl gadījās izraisīt avāriju gāzes vadā), gan par ieilgušo rakšanos Jūras ielā un Kūrmājas prospektā. Iepriekš portāls jau lūdza skaidrojumu "Sadales tīklam". Uzņēmums apgalvoja, ka Ezerkrastā "darbi norit plānotajā kārtībā" un solīja aprīlī pabeigt pieslēguma izbūvi.


Pirms Lieldienām kāds portāla lasītājs gan apgalvoja, ka darbi Ezerkrastā risinoties ar ātrumu "viens metrs dienā".


Darbi Jūras ielā notiek, taču ne katru dienu. Foto: irliepaja.lv.


Savukārt, runājot par "Sadales tīkla" darbošanos Jūras ielā, pašvaldības izpilddirektors vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš portālam irliepaja.lv jau februārī solīja, ka ietves drīz tikšot sakārtotas.


Vēlreiz sazinoties ar pašvaldību, portāls saņēma Būvvaldes skaidrojumu:

"Faktiskos būvdarbu izpildes termiņus nosaka būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs), savstarpēji vienojoties ar būvdarbu veicēju, pie būvdarbu līguma slēgšanas. Būvvaldei nav tiesiska pamata šos termiņus mainīt, tos pagarinot vai samazinot. Bet būvvaldei ir uzlikts par pienākumu kontrolēt, vai netiek pārsniegti maksimālie būvdarbu realizācijas termiņi, kas noteikti ar Ministru kabineta speciālajiem būvnoteikumiem.

Rakšana Jūras ielā saistīta ar elektroapgādes pieslēguma izbūvi Roņu ielai 6, kur tiek būvēta jauna Liepājas zivju konservu rūpnīcas ražotne. Projekts paredz jauna elektroapgādes pieslēguma izbūvi no apakšstacijas Ezera ielā 100 līdz Roņu ielai 6, lai nodrošinātu nepārtrauktu un neatkarīgu elektropieslēgumu, kas nepieciešams ražošanas procesam.

Līdz ar to rakšanas darbi skar visu šo posmu cauri pilsētai.

Elektroapgādes būvniecības ierosinātāja ir AS "Sadales tīkls". Būvdarbus veic SIA "Elnetworks".


Kad darbus Jūras ielā būs pabeiguši "Sadales tīkli", pie apļa seguma atjaunošanas ķersies pašvaldība. Foto: irliepaja.lv.


Otrs būvniecības objekts ir elektroapgādes pieslēguma izbūve Grīnvaltos, Nīcas pagastā, saules elektrostacijas izveidei. Tas, savukārt, skar pilsētas daļu no Ezera ielas 100 līdz objektam Nīcas pagastā – kopumā četru kilometru garu posmu. Būvniecības ierosinātāja ir AS "Sadales tīkls". Būvdarbu veic SIA "OMS".

Gadījumā, ja būvdarbu veicēji elektrokabeļu izbūves laikā nenodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju ēkām vai tiek konstatēta kāda cita bīstamība, lūgums informēt Liepājas būvvaldi, zvanot pa telefonu 63 404 725 vai rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv."

Atbildot uz portāla jautājumu par darbu pabeigšanas termiņiem, Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde raksta: "Kā norāda projektu vadītāji, darbi tuvojas noslēgumam. Ja būs piemēroti laikapstākļi, darbi tiks pabeigti un segums sakārtots līdz aprīļa beigām".