Latvijas Universitātes studenšu korporācija "Selga" sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI), sākot no 14. jūnija, Latvijā pirmo reizi pētīs un kartēs, kāds ir mikroplastmasas piesārņojums smiltīs Baltijas jūras piekrastē visā tās garumā no Papes līdz Ainažiem, tostarp arī Liepājā, portālu irliepaja.lv informēja korporācijas pārstāve Ilze Valdovska.

Viena no Latvijas bagātībām ir daba, tajā skaitā jūras krasts – Baltijas jūras piekrastes garums Latvijā ir 497 kilometri. Aizvien vairāk dabā ir jūtama cilvēka ietekme kā sekas rūpniecības un tehnoloģiju attīstībai. Piesārņojumam, kura izcelsme ir sauszeme, ir tendence nonākt un uzkrāties tieši jūras ekosistēmā. Pēdējās dekādes viena no aktuālākajām problēmām ir – neredzamais piesārņojums, ko izraisa mikroplastmasas uzkrāšanās vidē.

Plastmasas laikmets
Šobrīd sabiedrība dzīvo plastmasas laikmetā, jo tas ir lēts, izturīgs un praktisks materiāls, sastopams mums visapkārt – apģērbs, apavi, būvniecības materiāli, riepas, medicīnas preces u.c. – bez tā ikdienas dzīve un komforta līmenis vairs nav iedomājams.

Tomēr plašajam plastmasas patēriņam ir arī ēnas puses. Šis materiāls vidē noārdās ļoti lēni (vairāku gadu simtu laikā), ņemot vērā ievērojamos ražošanas apjomus, nevajadzīgo ikdienas pārpatēriņu un bieži vien neefektīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī aprites ekonomikas trūkumus, vidē strauji uzkrājas plastmasas piesārņojums.

Pētījumi ir pierādījuši, ka piesārņojumam ir negatīva ietekme uz dzīvo organismu veselību. Konstatēts, ka plastmasas piesārņojums ne tikai mazina vides estētiskās īpašības – lielākos plastmasas priekšmetos var sapīties putni un ūdens zīdītāji, apēdot plastmasas priekšmetus, var tikt bojāts gremošanas trakts un rasties mānīga sāta sajūta, savukārt

mikroplastmasa var ietekmēt dzīvnieku augšanu, attīstību un reproduktīvos rādītājus.

Īpaši potenciāli kaitīgas var būt pašas mazākās daļiņas – mikro un nano plastmasa, jo līdz ar izmēra samazināšanos, palielinās iespēja daļiņai nonākt dzīvās būtnes organismā, kur tā šķērso šūnu membrānu un var izrādīties toksiskas to vielu dēļ, kas pievienotas plastmasai.

Viena no visvairāk piesārņojumam pakļautajām ekosistēmām ir pasaules okeāni un jūras, arī Baltijas jūra un tās piekraste.

Kādi ir risinājumi?
Lai informētu Latvijas sabiedrību par plastmasas ietekmi uz vidi, vispirms ir nepieciešams iegūt kvalitatīvus un pētniecībā balstītus datus. Pašlaik pietrūkst precīzas un visaptverošas informācijas par plastmasas daļiņu piesārņojumu Latvijas pludmalēs.  Informācijas kampaņām un tālākām

Pētījuma mērķis ir pirmo reizi Latvijā izpētīt un kartēt, kāds ir mikroplastmasas piesārņojums smiltīs Baltijas jūras piekrastē visā tās garumā no Papes līdz Ainažiem.

Šajā projektā studenšu korporācija "Selga" sadarbojas ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI). Studenšu korporācija "Selga" biedres ir ziedojušas savus personīgos finanšu līdzekļus projekta atbalstam, kā arī iesaistās kā brīvprātīgās projekta realizācijā.

Pētījuma soļi
Pētījuma norises lauka darbi plānoti no šā gada jūnija līdz augustam. Divdesmit piecos piekrastes līnijas posmos, atbilstoši Eiropā garākajam pārgājienu maršrutam "Jūrtaka", brīvprātīgie LHEI speciālistu vadībā ievāks mikroplastmasas paraugus no smiltīm.

Pirmais piekrastes apsekojuma posms ir no Bernātiem līdz Liepājai un Karostai,

bet otrais – no Karostas līdz Ziemupei, un tas risināsies no 14. jūnija līdz 20. jūnijam.  Savukārt pēdējais posms, kas risināsies no 23. augusta līdz 29. augustam, ir no Svētciema līdz Ainažiem (par pārējiem posmiem, kā arī pieteikšanās dalībai: Santa Akota, santa.parpuce@gmail.com).

Pēc tam no septembra līdz decembrim notiks paraugu apstrāde un analīze. Iegūto materiālu LHEI speciālisti un studenti attīrīs un analizēs, nosakot mikroplastmasas piesārņojuma koncentrāciju, plastmasas polimēra veidu un izmēru.

No 2022. gada janvāra līdz maijam tiks sagatavots pētījuma ziņojums un tiks informēta sabiedrība.

Balstoties uz iegūtajiem pētījuma datiem, Latvijas Universitātes Vides zinātnes maģistra studiju programmas studente Alise Bebrīte izstrādās savu maģistra darbu. Pētījuma rezultātus LHEI pētnieki prezentēs konferencē, kā arī sagatavos zinātnisku publikāciju.

Rezultāti būs pieejami LHEI mājaslapā, un ar tiem varēs iepazīties ikviens ieinteresēts sabiedrības pārstāvis, tie arī kalpos par sākuma datiem mikroplastmasas piesārņojuma monitoringam Latvijā.  Studenšu korporācija "Selga" organizēs izglītojošus pasākumus sadarbībā ar skolām.

Vairāk informācijas:
Inta Dimante-Deimantoviča, inta.deimantovica@gmail.com (zinātnes jautājumi, LHEI pārstāve), t.29256227;
Santa Akota, santa.parpuce@gmail.com (pieteikšanās posmiem, "Selgas" pārstāve);
Ilze Valdovska, ilze.valdovska@gmail.com (informācija par korporāciju, "Selgas" pārstāve), 29278549.