Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), reaģējot uz kompānijas "CTB" atklāto vēstuli, kurā izteikti vairāki iebildumi pret Liepājas pašvaldības izstrādāto konkursa nolikumu objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā" 1., 2. un 3. būvniecības kārta" (Kārļa Zāles laukuma rekonstrukcija), daļēji piekritis vēstules iesniedzēja iebildumiem.


IUB iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi, ka "CTB" iebildumi ir atzīstami par daļēji pamatotiem, un norādījusi, kuros apakšpunktos izteiktās prasības ir atceļamas.


Komisija pieņēmusi lēmumu aizliegt pašvaldībai bez grozījumu veikšanas nolikumā slēgt iepirkuma līgumu atklātajā konkursā "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā" 1., 2. un 3. būvniecības kārta".


Kā portālam irliepaja.lv atzina domes izpilddirektora vietnieks un Iepirkumu komisijas vadītājs Didzis Jēriņš, šo IUB lēmumu izpilde aizkavēs projekta uzsākšanu, jo būvdarbu iepirkumu nāksies izsludināt no jauna, pārstrādājot nolikumu.


Zāles laukuma rekonstrukcija ir ievērojams objekts, iepirkuma konkursa nolikumā norādīts, ka paredzamā līgumcena saskaņā ar iesniegto būvprojekta kontroltāmi pārsniedz 6,5 miljonus eiro.