Lai gan Kārļa Zāles laukumā lielie inženierkomunikāciju izbūves darbi gada nogalē tika pabeigti un pieņemti ekspluatācijā, satiksme laukumā atjaunota, drīz vien atklājās brauktuves brāķis, kas joprojām nav izlabots.


Tieši šādu jautājumu – Kad tiks izlabots brauktuves seguma brāķis Zāles laukumā? – uzdeva portāla irliepaja.lv lasītājs.


Vispirms jautājumu uzdevām Zāles laukuma pārbūvētājas – SIA "CTB" – vadītājam Gatim Zvirbulim, no kura saņēmām šādu atbildi:


"Atbilstoši vienošanās, kas noslēgta ar pasūtītāju, atliktie darbi satiksmes atjaunošanai jāveic līdz 30.aprīlim. Vienlaikus pasūtītājs publiski ir izteicies, ka defektu zonā tiks mainīts projekta risinājums, proti, bruģa vietā paredzēts izbūvēt asfaltbetona segumu.

Joprojām no pasūtītāja neesam saņēmuši jebkādu oficiālu informāciju par izvēlēto seguma maiņas risinājumu. Tāpēc jautājums, kad ielas posms atkal būs atvērts satiksmei, šobrīd ir adresējams pasūtītājam. Pasūtītājam ir pieredze ar projekta risinājuma maiņu nesen izbūvētajā Lielajā ielā gar tirdzniecības centru "Kurzeme", kur atklājās līdzīgi defekti. Tāpēc

"CTB" nešaubās, ka pasūtītājs būs mācījies no savām kļūdām un spēs atrast gan piemērotu tehnisko risinājumu, gan līdzekļus darbu veikšanai".

Jautāts, kā komentētu šo Gata Zvirbuļa sniegto atbildi, domes izpilddirektors Didzis Jēriņš bija lakonisks: "Būs ekspertīze, kas noteiks katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību!"

Iepriekš pašvaldība jau vēstīja: "Pieņemta arī veiktā Kārļa Zāles laukuma pārbūve posmā no jaunā tilta līdz Graudu ielai. Būvdarbu veicējs: SIA "CTB". Pārbūvēts Jūras ielas posms no Lielās ielas līdz Radio ielai, Vecās ostmalas daļa pie Tirdzniecības kanāla, Kārļa Zāles laukuma centrālā daļa, kā arī blakus esošie Bāriņu, Lielās un Ādu ielas posmi. Objektā noteikti atsevišķi atliktie darbi, kas saistīti ar apstādījumu ierīkošanu, betona bruģa un asfalta virskārtas ieklāšanu, kā arī divu autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanu. Vienlaikus par ieklāto bruģa segumu vēl tiks veikta ekspertīze, lai vērtētu, kāpēc ceļa segumā ar bruģa klājumu radušies defekti. Defektus paredzēts iespējami ātri novērst, lai ielas daļu atkal atvērtu satiksmei".

Portāla lasītājs arī jautā, vai pēc pārbūves "Zāles laukums vairs maz ir laukums"?


Uz šo jautājumu atbildi sniedza pilsētas būvvalde: "Neskatoties uz to, ka Kārļa Zāles laukums ir pārbūvēts, tas nav mainījis savu funkciju kā laukums un iela.

Arī Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.43. punktā definēts sekojošais: "laukums – atklāto telpu teritorija bez apstādījumiem (vai ar nelielu apstādījumu īpatsvaru), parasti iesegta ar cieto segumu, un galvenokārt tiek izmantota sabiedriskiem (pulcēšanās) nolūkiem. Laukuma robežas plānojumā ir noteiktas ar sarkanajām līnijām, tajos var būt norobežotas satiksmes joslas, izvietotas ielu mēbeles un vides dizaina elementi (pieminekļi strūklakas un citas mazās arhitektūras formas)"."

Būvvalde arī norāda, ka monuments – K. Zāles piemineklis – novietots skvērā blakus "Libavai".

Laukuma rekonstrukcija notiek projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta" ietvaros.


Būvuzņēmējs ir SIA "CTB", projektētājs un autoruzraugs – "ViaFuture", bet būvuzraudzību veic SIA "Isliena V".