Pašvaldība plāno nākamajā gadā sākt pārbūvēt Ganību ielu posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai. Par šāda projekta sagatavošanu un iesniegšanu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ceturtdien, 11. novembrī, deputāti lēma kārtējā domes sēdē.

Projekts jāiesniedz līdz 22. novembrim.

Kā sēdē ziņoja deputāts Uldis Hmieļevskis, projektu iecerēts sākt realizēt 2022. gada 2. ceturksnī ar specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" atbalstu.


Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2023. gadā.

Kā zināmas, Ganību iela ir pilsētas maģistrālā iela, kura nodrošina kravu transporta līdzekļu plūsmu starp divām Baltijas jūras krasta TEN-T ostām – Liepāju un Klaipēdu (Lietuva).

Ganību ielā posms no Kungu ielas līdz Salmu ielai ir vienīgais vēl nepārbūvētais tranzīta ielas ceļa posms. Projekta realizācija nodrošinās pilsētas galvenās maģistrālās ielas pabeigtību pilnā apmērā, teikts lēmuma anotācijā.

Projekta ietvaros tiks pārbūvētas ielas segas konstruktīvās kārtas, tajā skaitā, ietvju un veloceliņu izbūve, lietus, sadzīves kanalizācijas un sadzīves ūdensapgādes izbūve, pārbūve, apgaismojuma pārbūve.

Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 2, 4 miljonu eiro apmērā (var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem). 85% apmērā projektu finansēs ES Kohēzijas fonds (2, 04 milj.eiro), bet 3,75% apmērā – valsts (90 000 eiro), bet 270 000 eiro – pašvaldība. Ja Valsts kase nepiešķirs aizņēmumu pašvaldības daļas segšanai, projektu nolemts finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmuma izpildi kontrolēt uzdots domes priekšsēdētājam.


Par Ganību ielas pārbūvi posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai deputāti lēma arī 2018. gadā, taču projekts netika realizēts.