Pilsētas attīstības komitejas sēdē 7.jūnijā deputāti atbalstīja projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā".

Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols informēja, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atbalstīt projekta "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" iesniegšanu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda programmai.

Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai ir nepieciešama, jo tranzīta ielā šis ir vienīgais vēl nepārbūvētais ceļa posms, skaidroja Ābols. Iepriekšējā plānošanas periodā veikti būtiski ieguldījumi Ganību ielā, pārbūvējot gandrīz visu Ganību ielu, bet ierobežotā finansējuma dēļ, posms no Kungu ielas līdz Salmu ielai netika izbūvēts.

Projekta realizācija nodrošinās pilsētas galvenās maģistrālās ielas pabeigtību pilnā apmērā.                                                           

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt brauktuvi un izbūvēt visas nepieciešamās inženierkomunikācijas – Lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, sakaru komunikācijas u.c.

Ganību iela, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) maršrutā. Kopējais posma garums ir 930 m. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 622 454,37 eiro apmērā.

Projektu par 70% plānots īstenot 2019.gadā un par 30% – 2020.gadā.