No 19.augusta līdz 28.augustam izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Kapsēdes ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai.

Tā nepieciešama saistībā ar Kapsēdes ielas pārbūvi, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

SIA "Projekts 3" ir izstrādājis būvprojektu "Kapsēdes ielas pārbūve, posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā", kas paredz šajā posmā uzlabot ielas infrastruktūru, izbūvējot  ietves, velosipēdu ceļu un brauktuvi, kā arī iztīrīt grāvi no apauguma.  Projekta realizācijai nepieciešams nozāģēt 40 kokus, kuru stumbra diametrs pārsniedz 12 cm – 11 priedes, 9 bērzus un 20 melnalkšņus.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiek no 19. augusta līdz 28. augustam, un izteikt savu viedokli par paredzēto koku ciršanu.

Publiskās apspriešanas anketas iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī aizpildīt elektroniski šeit.

Pēc publiskās apspriešanas iedzīvotāju paustie viedokļi tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Uzziņai:
Projektā "Kapsēdes ielas pārbūve, posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā" likvidējamo koku sarakstu un augošo koku inventarizācijas plānu var apskatīt pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība – Publiskās apspriešanas.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis 63404744; e-pasts alda.damberga@dome.liepaja.lv.