Izmantojot ES finansējumu, Valsts vides dienests (VVD), īstenojis projektu, iegūstot jaunu aprīkojumu putekļu monitoringa un gaisa kontroles veikšanai. Šāda aparatūra uzstādīta arī Liepājā.

Īstenojot projektu, iegādāta un uzstādīta aparatūra un aprīkojums vides stāvokļa monitoringa vajadzībām un nepārtrauktu mērījumu veikšanai putekļu frakciju koncentrācijas noteikšanai gaisā. Ar jauno aprīkojumu iespējama vides putekļu monitoringa datu pārraide, uzglabāšana, aplūkošana un analīze.

Ierīkotas trīs vides putekļu monitoringa stacijas – viena atrodas Lielrīgas, otra Valmieras, bet trešā – Liepājas reģionālajās vides pārvaldēs.

Kā portālam skaidroja Liepājas reģionālajās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova, aparatūra Liepājā uzstādīta jau vairāk nekā pirms gada, un mērījumi visu šo laiku tiek reģistrēti. Uz jautājumu, vai ir kāds praktisks labums no šiem mērījumiem, Sotņikova atbildēt nevarēja un ieteica jautāt VVD vadībai.

Sazinoties ar VVD sabiedrisko attiecību speciālisti Jūliju Ņikitinu, saņēmām atbildi, kas visas trīs stacijas pagaidām strādājot testa režīmā.

VVD atbildē teikts: „Projekta „Vides putekļu monitorings” ietvaros veikta trīs pārvietojamo putekļu monitoringa staciju iegāde un uzstādīšana Lielrīgas, Liepājas un Valmieras reģionālajās vides pārvaldēs.

Staciju uzstādīšanas darbi noslēdzās 2013. gada novembrī. Līdz šim staciju darbība notiek testa režīmā. Reģionālie vides inspektori apmācīti darbam ar iekārtām (veikt mērījumus, fiksēt un analizēt datus).

Uz doto brīdi iegūto mērījumu informācija ir pieejama Lielrīgas, Liepājas un Valmieras reģionālo vides pārvalžu konkrētajiem inspektoriem, kuru darba pienākumos ietilpst šis uzdevums.

2014. gadā plānots putekļu monitoringa stacijas izvietot „karstajos punktos”, t.i. teritorijās ar paaugstinātu putekļu koncentrāciju gaisā, lai noteiktu operatoru (piesārņojošo darbību veicošo uzņēmumu) ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Līdzko projekts uzņems reālus apgriezienus, VVD mājas lapā tiks izveidota īpaša sadaļa, kurā publicēsim putekļu monitoringa mērījumu rezultātus.

Tā kā VVD rīcībā ir trīs stacijas, tiek plānots to uzstādīšanas grafiks atbilstoši VVD Reģionālo vides pārvalžu apkopotajai informācijai par operatoriem un „karstajiem punktiem”. Darbs pie tā vēl notiek.”

Projekta īstenošana kopumā izmaksājusi 251 192 eiro, un no šīs summas 86% ir Kohēzijas fonda piešķirtais finansējums.