Komentējot kāda portāla irliepaja.lv lasītāja ievietotos fotoattēlus, vides sargi norāda uz iespējamu likuma pārkāpumu, par kuru var sodīt.

Fotoattēlos, ko portāla lasītāju galerijā ievietojis autors ar iniciāļiem NK, redzams savdabīgs braucamrīks, ko uz priekšu virza vēja spēks. Braucējs redzams gan pludmalē, gan pārvietojoties pa kāpām.

Sazinoties ar pašvaldības policiju, noskaidrojām, ka Liepājas saistošie noteikumi šajā gadījumā "pēc būtības" neesot pārkāpti, jo, kā raksta pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, attēlos redzamais "nav motorizēts transportlīdzeklis".

Tomēr Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) ir cits viedoklis par interesanto braucamrīku, kuru darbina vējš.

"Aizsargjoslu likums aizliedz ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē ārpus autoceļiem, meža un lauksaimniecības zemēs.

Normatīvo aktu izpratnē mehāniskais transportlīdzeklis ir pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (tai skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļus.

Līdz ar to divritenis, vēja darbināts transportlīdzeklis, zirga pajūgs nav uzskatāmi par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un uz viņiem neattiecas šis Aizsargjoslu likuma ierobežojums.

Tomēr no bildēm redzams, ka transportlīdzeklis pārvietojas pa kāpām, līdz ar to šādā veidā var pārkāpt citu Aizsargjoslu likumā paredzēto normu, kas nosaka, ka Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt dabisko zemsedzi. Vai tas ir noticis fotogrāfijās fiksētajā gadījumā ir grūti spriest, jo tas jāizlemj dabā valsts vides inspektoram.

Aizsargjoslu likuma ievērošanas kontroli Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā pamatā veic Valsts vides dienests, Liepājas pusē – Liepājas reģionālā vides pārvalde," situāciju komentēja DAP Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.

Liepājas reģionālā vides pārvaldes vadītāja Ingrīda Sotņikova, kura sarunas brīdī bija atvaļinājumā, portālam apstiprināja Sāmītes izteikto viedokli. Sotņikova aicināja jebkuru, kurš ir liecinieks tamlīdzīgai rīcībai, informēt pārvaldi.

"Tad varam izbraukt un uz vietas pārbaudīt, ir vai nav pārkāpts Aizsargjoslu likums," sacīja Sotņikova.