Pēc tam, kad portāls irliepaja.lv publicēja repliku par to, ka izskatās nevienam nerūp pirms trim gadiem radītais kāpu stiprinājuma pinums Pērkones ielas izejā uz pludmali, jo tas ir stipri nolietots un vietām sabrucis, Komunālā pārvalde sniedza savu skaidrojumu.

Kādēļ kārklu pinuma nožogojumi pie kāpām izejā uz jūru Pērkones ielā ir vietām sabrukuši un vairs nepilda savu funkciju?
Pinumi savu funkciju – stiprināt iebrauktuves malas kopā ar zālaugu stādījumiem – ir pildījuši un pat šādā stāvoklī turpina pildīt.

Tā kā kāpu stiprināšanai izmantoti dabas doti materiāli, tie trīs gadu laikā ir nolietojušies, taču joprojām derīgi, jo kalpo kā smilšu pārvietošanās šķērslis.

Daļēji stiprinājumus ir bojājuši arī iedzīvotāji, kuri neizmanto betonēto ceļu uz pludmali, bet gan krustu šķērsu pārvietojas pa priekškāpu, pelēko kāpu un mežaino kāpu zemsedzi jeb kāpu augāju.

Jaunus kārklu pinumus šeit neplānojam veidot, bet plānosim izņemt nepievilcīga izskata pinumu posmus.

Apsvērsim iespēju papildus iestādīt un pavairot krasta kāpām raksturīgos augus – smiltāju kāpukviesi vai smiltāju kāpuniedri, t.i., augus ar sazarotu un sīkstu sakņu sistēmu.

Piekrastē notiek divi savstarpēji pretēji procesi – kāpu erozija un smilšu akumulācija jeb uzkrāšanās. Jo vairāk cilvēks tajos iejaucas, jo lielāks darbs un līdzekļi ir jāiegulda, lai novērstu vienas vai otras parādības negatīvās sekas, citiem vārdiem – lai stabilizētu krastam raksturīgos aktīvos un pasīvos dabas procesus.

Tā kā pašvaldībai ir jānodrošina apsaimniekošanas un īpaši operatīvā transporta nokļūšanu pludmalē, Pērkones ielā ir izbūvēta droša un stabila seguma brauktuve. Izbūvējot labiekārtojumu, tika domāts par smilšaino malu stabilizēšanu izejas abās pusēs.

Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas universitātes speciālisti iesaka izmantot piekrastei atbilstošus un dabai draudzīgus paņēmienus un materiālus.

Izmantotie kārklu klūgu pinumi, kā redzams dabā, dažos gados palīdzējuši izveidoties paliekošai veģetācijai – izejas uz pludmali malās ir ieaugušas graudzāles un citi piekrastes biotopiem raksturīgie augi.

Gan pinumi, gan, vēl vairāk, kāpām raksturīgie augi abās ceļa pusēs novērš smilšu pārmērīgu pārvietošanos vai uzkrāšanos, tas ir, netiek aizpūsta transporta iebrauktuve pludmalē.

Kāpēc izvēlēts šāds risinājums?
Kāpu stiprināšanai galvenokārt izmanto trīs stiprināšanas veidus. Viens no tiem – zaru klājums vai mulča. Atklātās smilšu vietas tiek noklātas ar sausiem zariem. Vislabāk izmantot piekrastē sastopamo materiālu, piemēram, priežu zarus.


Šo veidu uzskatījām par nepieņemamu, jo pastāv ugunsbīstamība, kā arī grūti izlasīt gružus un iedzīvotājiem var nepatikt sauso zaru kaudžu izskats. Savukārt mulčas klājumu stiprie vēji viegli var aizpūst.

Otrs veids – austa materiāla pārklājumi, ģeotekstils u.tml. Tie izmaksu ziņā ir ļoti dārgi un, izmēģinot Liepājas kāpu nostiprināšanai pie pieminekļa, sevi neattaisnoja.

Tāpēc tika izvēlēts trešais variants – kārklu klūgu pinumi.

Cik izmaksāja šādu stiprinājumu izveide un kādēļ izvēlēts šāds risinājums?
Būvobjekts "Pērkones ielas izejas liedagā (pieslēgums esošam ielu tīklam) ierīkošana, Liepājā" – 2020.gada 25.jūnija Liepājas pilsētas Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu Būvniecības lietā Nr.BIS-BL-102381-4705. Kopējās objekta izmaksas: 60 951,16.

690 m koka pinumi kāpu stiprināšanai un kāpu apstādīšana ar smiltāju kāpu niedri Calamagrostis x acutifolia (attālums starp stādiem 0,5 m) izmaksāja 9 467,00 eiro.

Pēc kādiem kritērijiem izvēlētas betona plāksnes Pērkones ielā, kuras izkustās lielu vētru laikā?
Tajā laikā, kad to projektēja izejas klājumu, tas bija optimāls risinājums. Pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā, jau nākamajā ziemā vējš un viļņi izskaloja dažu betona plākšņu apakškārtu, kas atradās vistuvāk jūrai. Tad radām citu risinājumu. Novācām izskalotās betona plāksnes un vietā uzstādījām viegli nomaināmas, atjaunojamas un apkopjamas gumijotas plāksnes.  

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, kurš sagatavoja atbildi portālam, sola, ka pārvalde atjaunos arī nesen izveidoto, bet jau bojāto riteņbraucēju brīdināšanas zīmi uz ceļa seguma Pērkones ielas galā.