Portāla irliepaja.lv lasītāji ne reti jautā par Liepājas ezera kopšanu, izsakot kritiskas piezīmes par tā aizaugšanu. Nesen pašvaldības Vides aizsardzības vecākā speciāliste Rita Emsiņa portālam skaidroja, ka šogad Liepājas ezerā ūdensaugu izpļaušanas darbi uzsākti 21. septembrī, un turpināsies līdz novembra vidum.

Ezera kopšana notiek Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana" ietvaros. Kā portāls uzzināja Latvijas LVAF, projekts aizsākās 2018. gadā un šobrīd ir noslēdzies.

Līdz 2024. gada 30. aprīlim ir noteikts projekta  pēcuzraudzības periods, kurā pašvaldībai jāīsteno ezera kopšana par saviem līdzekļiem.


Iesniegtā pēcuzraudzības atskaite par laika posmu no pagājušā gada 1. maija līdz šā gada 30. aprīlim liecina, ka 2021.gada 1.oktobrī veikti laivu ceļa uzturēšanas darbi, izpļaujot fragmentāri saaugušos ūdensaugus posmā no laivu ceļa 1. – 5.vidus ass stabiņam un posmā gar Atteku salas ZA daļu, savukārt pārējā Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajā laivu ceļa posmā (no 5. līdz 8. laivu ceļa vidus ass stabiņam) ūdensaugu aizaugums šajā sezonā netika konstatēts.


7.oktobrī veikti niedru pļaušanas darbi projektā noteiktajās Liepājas ezera krastam piegulošajās ūdens daļās.


LVAF atzīmē, ka šajā, jau 4.pļaušanas sezonā, kopš projekta uzsākšanas 2018.gadā, "uzskatāmi bija redzams, ka ikgadējiem pļaušanas pasākumiem ir būtiska nozīme – piekrastei piegulošā niedru apauguma blīvums bija būtiski samazinājies (niedru apaugums bija retināts) un dažviet niedru apaugums nav vairs atjaunojies".


Apsaimniekošanas ietvaros veikti izpļautās augu masas izvākšanas un utilizācijas darbi. Izpļautā ūdensaugu masa no laivu ceļa izvākta un novietota kaudzē Ezermalas ielā, savukārt izpļautās niedres no ezera piekrastei piegulošajām ūdens daļām izvāktas un novietotas kaudzē Airītes ielas galā.


Nākamā pēcuzraudzības atskaite par veiktajiem darbiem periodā posmā no šā gada maija līdz nākamā gada 30 aprīlim pašvaldībai jāiesniedz LVAF 2023.gada aprīlī.
 

Pagaidām gan ezera kopšanā netiek likta lietā jaudīgā un vairāk nekā 600 000 eiro vērtā un, kā ziņoja pašvaldība, "ilgi gaidītā" tehnika, kas tika saņemta jūnija sākumā.

Multifunkcionālais amfībijas tipa ekskavators "Watermaster IV", kas spēj apvienot vairāku traktoru un tehniskā aprīkojuma iespējas, paredzēts Liepājas ezera attīrīšanas un uzturēšanas darbiem. Kā ziņoja pašvaldība, papildu amfībijas ekskavatoram, piegādāts arī akmeņu savākšanas (grābekļu) kauss, planējamais, greifera un pļaušanas kausi. Tāpat pašvaldība norādīja, ka

ar šobrīd pieejamo tehniku nepieciešamo darbu apjomu nav iespējams veikt pietiekamā apjomā un kvalitātē.


Bija plānots, ka piegādātājs AKF "Aktsiaselts Baltem" Rīgas filiāle kopā ar somu speciālistiem organizēs apmācības biedrības "Liepājas ezeri" izraudzītajiem ekskavatora vadītājiem, lai jau augustā Liepājas ezerā varētu uzsākt šīs sezonas apsaimniekošanas darbus ar "Watermaster".

Taču, kā noskaidroja portāls, tas nav noticis joprojām. Domes Vides daļas vadītāja Dace Liepniece skaidro, ka tikai budžeta grozījumos oktobrī beidzot paredzēti līdzekļi, lai nodrošinātu iekārtas darbu. Tad nu Nodarbinātības aģentūra plānojot Dabas aizsardzības pārvaldes atļautajās vietās fragmentāru pļaušanu. Augustā laivu ceļš vēl ticis izpļauts ar veco traktoru.