Ceturtdien, 3.oktobrī, Būvvaldes pieņemšanas komisija ekspluatācijā pieņēma būvobjektu – skvēru Lielā ielā 16 un Lielā ielā 18.

Komisija iepazinās ar objektu, būvdarbu izpildes dokumentāciju, veikto darbu aktiem un atzina, ka paveikts kvalitatīvs darbs, portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Drīz vien pēc tam, kad komisija bija parakstījusi dokumentus, strādnieki visās debespusēs vēra vaļā nožogojuma „vārtus”, un pilsētas vadītāji un liepājnieki varēja izmēģināt rekonstruēto skvēru „no iekšpuses”.

Kā portālam pastāstīja projekta līdzautore Iveta Grīviņa, savdabīgās zāles un betona strīpas skvēra centrālajā daļā veidotas tāpēc, ka pasūtītājs (pašvaldība) iecerējis šo vietu izmantot pilsētas svētkiem vai citu lielu masu pasākumu rīkošanai.

Lai laukums nebūtu tik smagnējs, tas nav bruģēts viscaur, bet miksēts ar zālienu joslām. „Nav jābaidās uzkāpt arī uz zālītes, jo tas ir speciāls, sporta laukumu zāliens,” portālam sacīja Grīviņa.
Laukuma centrālajā daļā ir paredzēta vieta arī vides objektam vai skulpturālam veidojumam, ja tādu vēlēsies liepājnieki.

Skvērā izveidots jauns celiņu tīkls, kas nodrošina ērtu piekļūšanu jebkurai tā daļai, ļaujot šķērsot pa taisnāko ceļu. Nomainīts gājēju celiņu betona plākšņu segums, nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izbūvēts jauns apgaismojums, kā arī uzstādītas video novērošanas kameras.

Teritorijā izvietoti jauni soliņi, atkritumu urnas, reklāmas stends, informācijas stends un velostatīvi, izveidots bērnu rotaļu laukums. Pie informācijas stenda vēl paredzēts uzstādīt metālā veidotu taktilo karti vājredzīgajiem ar informāciju par pilsētas centrā esošajiem objektiem.

Skvērā rekonstrukcijas laikā tika izņemti deviņi bojāti, bīstami vai veci koki. Pirms tam veikta stādījumu dendroloģiskā izvērtēšana un sabiedriskā apspriešana. Atjaunoti un papildināti esošie krūmu un koku stādījumi, kā arī veidoti jauni stādījumi, iesēts zāliens.

Iveta Grīviņa uzsvēra – lai liepājnieki nesatraucas par zudušajiem rožu krūmiem vai citiem stādījumiem, jo visi ir atjaunoti. Pilnā krāšņumā gan tie būs redzami pēc gadiem pieciem.

Teritorijā veikta arī ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve.

Skvērs nosacīti sadalīts četrās zonās. Pirmajā, kas vērsta pret Rožu laukumu un piekļaujas Lielajai ielai un Graudu ielai, saglabāti lielie koki, izveidots zāliens, iestādīti daudzgadīgie ziemcieši vai klājeniskie augi starp betona plāksnēm, kā arī izveidota dobe vasaras un rudens puķu stādījumiem.

Otrā zona ir tā, kas robežojas ar tramvaja pieturu. Arī te ir saglabāti lielie koki, paredzētas pavasara puķes, kas uzzied, pirms salapojuši koki, bet vasarā tiks uzturēts zāliens.

Skvēra rietumu pusē, kas attālināta no ielām, domāta bērnu, viņu vecāku vai vecvecāku atpūtai. Šeit izvietotas atsevišķas rotaļu ierīces. Šajā, trešajā zonā, iestādīti jauni mazie koki, piemēram, māka ievas, zeltalietus un dekoratīvie krūmi, kas izceļas ar košu ziedēšanu. Šajā malā skvērs norobežots ar mūra sētu no kaimiņu zemesgabala. Lai klusā zona būtu tīkamāka, mūris aizsegts ar dekoratīvu koka nožogojumu, ko paredzēts papildināt ar vīteņaugiem, kas ir pieticīgi augšanas apstākļu ziņā, dekoratīvi rudens periodā, bet ziemā saglabā krāsainu ogu ķekarus.

Skvēra ceturtajā jeb saimnieciskajā zonā izveidota lapene, kur apsaimniekošanas vajadzībām novietot dārza inventāru, atkritumu konteinerus; blakus izveidots apgriešanās laukums apsaimniekotāju tehnikai.

Šai zonai piekļaujas publiskā tualete, tiks uzstādīts un atvērts jauns preses kiosks.

Tūlīt pēc jautrās atklāšanas pašvaldība uzsāka liepājnieku aptauju par to, kā nosaukt rekonstruēto skvēru. Aptaujājot dažus liepājniekus, portāls dzirdēja vairākus ieteikumus, piemēram, Vēju skvērs (trenere Marina Zuntnere), Miķeļa Valtera skvērs (kāds kungs), Studentu skvērs (jaunieši).

Neoficiāli skvērs jau ieguvis arī ne visai patīkamu apzīmējumu – "Brāļu kapi".

Uzziņa

Lielās ielas skvēra labiekārtošanas un rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2013. gada 14. maijā.

Rekonstrukcijas būvdarbus veica SIA „A – LAND”, bet būvuzraudzību – SIA „Komunālā pārvalde”.

Būves projektu izstrādāja SIA “Grupa 93”, kas veica arī autoruzraudzību.

Skvēra kopējā platība, kurā veikti darbi, ir 5162 kvadrātmetri, no tiem ietves izbūvētas 2584 kvadrātmetru platībā, bet zālājs – 2578 kvadrātmetru platībā.

Laukumā 2395 kvadrātmetros ieklāts betona bruģa segums; 983 kvadrātmetru platībā – betona plāksnes.

Skvēra rekonstrukcija īstenota Eiropas struktūrfonda ERAF projekta „Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija” (vienošanās NR.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/001/087) ietvaros.