Kā uzbūvēt, pārdot vai nopirkt jaunu mājokli? Kā sabalansēt iedzīvotāju vajadzības, vērtības, ienākumus un būvniecības un uzturēšanas izmaksas? Kas ir pieejams mājoklis un kāda ir pašvaldību loma tā nodrošināšanā? Kādās teritorijās celt jaunos mājokļus? Kādam būtu  jāizskatās 21. gadsimta dzīvojamam rajonam? Uz šiem un citiem jautājumiem attālinātajā seminārā jeb hakatonā centīsies atbildēt politiķi, nekustamā īpašuma attīstītāji un mākleri, arhitekti, pilsētplānotāji un transporta inženieri un citi speciālisti, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Divas dienas būs veltītas kopīgai plašākai tēmai "Mājoklis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla) – pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?"

Par semināra izpētes teritoriju ir izvēlēts Liepājas pašvaldībai piederošs zemesgabals Klaipēdas ielā 138.

"Atrast vietu dzīvošanai jaunā, mūsdienīgā, kvalitatīvā un ilgtspējīgā mājoklī ir problēma jau tagad, īpaši – tālāk par 50 km no Rīgas. Ņemot vērā kādreiz jauno mikrorajonu masveida būvniecības kvalitāti, viegli iedomāties, ka drīzumā modernu mājokļu pieejamība kļūs vēl nopietnāka problēmu. Līdzšinējā mājokļu attīstības pieredze Liepājā rāda – ir gluži veiksmīgi piemēri gan ģimenes, gan daudzdzīvokļu māju būvniecībā un pārbūvē, taču pieprasījums un vēlmes noteikti ir daudz plašākas kā piedāvājums. Šādā situācijā pilsētas skaudri konkurēs, taču Liepājai ir ekskluzīvi trumpji, ko likt galdā – mājoklis blakus jūrai un ar to saistītie ieguvumi. Jautājums – kādam tam būt?" semināra ideju skaidro pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.

Pirmās dienas laikā dažādu jomu eksperti izklāstīs savu redzējumu par jaunu mājokļu būvniecības iespējām ārpus galvaspilsētas, par jaunu mājokļu nozīmi teritorijas attīstības procesos, kādus atbalsta instrumentus plāno valsts un kā var sadarboties pašvaldības un uzņēmumi, cik ātrā laikā iespējams panākt pārmaiņas un kā dažādi faktori ietekmē ieinteresēto pušu sadarbību.

Otrajā dienā ekspertu komandas (arhitekti, pilsētplānotāji, nekustamā īpašuma u.c. speciālisti) veidos attīstības vīzijas jaunam dzīvojamajam rajonam mūsu pilsētā – ap 25 ha lielai teritorijai Klaipēdas ielā 138, kas plānota kā turpinājums Dienvidrietumu rajona apbūvei.

"Interesantāk gan būtu atdzīvināt šī gala seno nosaukumu – Bārenbuša.
Tā ir vieta, kur samērā viegli nodrošināt piekļuvi esošajai infrastruktūrai – gan inženierkomunikācijām, gan transportam, gan, daļēji, esošajai sociālo pakalpojumu sistēmai, gan atpūtas iespējām dabas vidē blakus jūrai," piebilst U. Kaugurs.

Atbilstoši spēkā esošajam pilsētas teritorijas plānojumam minētajā teritorijā un tās apkārtnē noteiktais funkcionālais zonējums ir jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija.

Taču turpmāk, lokālplānojuma izstrādes ietvaros, to paredzēts grozīt, precizējot dažādas prasības, intereses, ierobežojumus un konkretizējot apbūves noteikumus tā, lai radītu iespēju daudzveidīgas, kvalitatīvas un dzīvas pilsētvides attīstībai.

Divu dienu hakatona laikā izteiktie viedokļi, diskusiju rezultāti un izveidotās teritorijas attīstības ieceres veidos pamatu lokālplānojuma risinājumiem.

Hakatonu jeb attālināto semināru organizē Liepājas pilsēta, Liepājas pilsētas Būvvalde, SIA Grupa 93, kas ir lokālplānojuma izstrādātāja, un sabiedriskā organizācija MadCity Riga.

Sekot prezentāciju un diskusiju norisei Facebook interneta tiešsaistē ir aicināts ikviens, kam par šo tēmu ir interese (tehnoloģiskās iespējas tiks precizētas).

Dalībnieki varēs gūt aktuālo skatījumu uz mājokļu tirgus tendencēm, saprast turpmākos ieinteresēto pušu sadarbības ceļus, to, kādi būtu atbalsta instrumenti attīstot jaunos mājokļus.

Visbeidzot – kas vispār ir mūsdienīgs mājoklis, kas tas būs pēc 20 vai 30 gadiem, kādas vajadzības un kāds dzīves stils būs svarīgs.

Reģistrācija hakatonam: ej.uz/klaipedashakatonsreg
Programma: madcity.lv/hakatons2021/Programma_Klaipedas138.pdf