VAS Privatizācijas aģentūra augustā apstiprinājusi valsts nekustamā īpašuma Kungu ielā 26 (kadastra Nr.1700 033 0139) jeb kādreizējās Liepājas Amatnieku mājas privatizācijas noteikumus.

Iepazīties ar objekta privatizācijas noteikumiem, kā arī iesniegt apliecinājumu vēlmei privatizēt objektu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2011. gada 27. septembrim, plkst.15.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 2011.gada 14.oktobrī, pulksten 13 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Vairāk informācijas PA mājas lapā www.pa.gov.lv sadaļā “Izsoles”.