VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) beidzot veiksmīgi izsolē  pārdevusi 1699.gadā celto namīpašumu Kungu ielā 26 jeb kādreizējo Amatnieku māju Liepājā.

Kā portālu informēja Pa, diviem pretendentiem piedaloties izsolē, par izsoles uzvarētāju tika atzīts Dmitrijs Zolotarevs, kurš nosolīja nekutamo īpašumu par 29 636 latiem.

PA valde šodien apstiprināja izsoles rezultātus. Vēl jānoslēdz nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju.

PA nekustamo īpašumu Kungu ielā 26, Liepājā jau iepriekš piedāvāja iegādāties izsolēs, tomēr nebija pretendentu, kas to vēlētos iegādāties. Īpašums, kas sastāv no darbnīcas, noliktavas, garāžas un zemesgabala ar kopējo platību 1590 m2, atrodas Liepājas pilsētas centrā, vecpilsētas daļā. Nekustamais īpašums ir atzīts par vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli.

PA zemes un nekustamā īpašuma dienesta vadītāja Līga Āboliņa: „Nekustamais īpašums Kungu ielā 26 ir piemērs tam, kā attīstījusies nekustamā īpašuma tirgus situācija Latvijā. Lai arī nekustamais īpašums ir vēsturiski interesants un atrodas lieliskā vietā, tomēr pircēju gatavība ieguldīt līdzekļus nekustamajos īpašumos līdz šim ir bijusi zema”.

Liepājā ir iespējams iegādāties arī nekustamo īpašumu Kūrmājas prospektā 22, kuram pieteikšanās termiņš uz izsoli ir noteikts līdz 2013.gada 5.jūlijam, pulksten 17. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir noteikta 70 702 lati. Nekustamo īpašumu veido biroju ēka ar kopējo platību 1013,3 m2 un zemesgabals ar platību 3 295 m2. Vairāk informācijas par šo izsoli PA mājas lapā sadaļā Izsoles un lielākajos nekustamā īpašuma portālos.