Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācija, Liepājas dome 15.februārī izsludinājusi iepirkumu grants seguma atjaunošanas darbiem 2013.gadā.

Iepirkums izsludināts programmas "Ielu grants seguma uzlabošanas plāns Liepājas pilsētā no 2012. līdz 2015.gadam" ietvaros

Termiņš, līdz kuram pretendenti var iesniegt dokumentus, ir 2013.gada 20.marts pulksten 14.00.

Jau rakstījām, ka pērn jūlija domes sēdē, pieņemot budžeta grozījumus,  grants seguma ielu uzlabošanai 2012.gadā  deputāti piešķīra Ls 119 545. Par šo finansējumu remontdarbi notika atsevišķos posmos Kaļķu ielā, Dorupes ielā, Ālandes ielā, Pīļu ielā, Pļavu ielā, Nīcas ielā, Ābeļu ielā, Noliktavas ielā, Darbnīcu ielā, Vānes ielā, Ziemupes ielā, Saraiķu ielā un Kuldīgas ielā.

Darbus veica uzņēmums "Latvijas autoceļu uzturētājs".

Komunālā pārvalde izstrādājusi plānu, kas paredz četru gadu laikā (2012. – 2015.) būtiski uzlabot kopumā 97 grants seguma ielu tehnisko stāvokli 33 kilometru garumā. Kopējais finansējums ir Ls 605 325.

Uzziņa
Ielu grants seguma uzlabošanas plāna finansējums pa gadiem
2012. gadā – Ls 119 545
2013. gadā – Ls 155 536
2014. gadā – Ls 176 246
2015. gadā – Ls 153 999

(Avots: Komunālā pārvalde)