Piedāvājam iepazīties ar jaunākajiem iepirkumiem Liepājas pašvaldībā, kā arī aktualitātēm būvniecībā. Izmantoti domes portāla dati.

Jaunākie iepirkumu paziņojumi
(Publikācijas datums, Iepirkuma līguma priekšmets, Iesniegšanas termiņš, kontakti)

2018–01–25. Vides dizaina objektu “Gliemezis”, “Taurenis” un “Bruņurupucis” uzstādīšana un kopšana, Liepājā (LPP 2018/9) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–02–07 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

2018–01–25. Būvuzraudzības pakalpojumi izglītības iestāžu ēku atjaunošanas darbiem trīs objektos Liepājā (LPP 2018/13) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–02–07 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

2018–01–22. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “SPRĪDĪTIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2018/10) Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018–02–07 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv

2018–01–18. Apstādītu dekoratīvo puķu trauku piegāde, uzstādīšana un uzturēšana uz laternu stabiem, Liepājā (LPP 2018/2) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–01–31 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

2018–01–18. Apstādītu puķu kastu uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā (LPP 2018/6) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–01–31 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

2018–01–17. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Roņu ielas pārbūve Liepājā" (LPP 2018/3) Atklāts konkurss 2018–02–14 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

2018–01–11. Grants segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2018/4) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

2018–01–11. Par siltummezglu un peldbaseina tehnisko apkalpošanu (LPP 2018/7) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e–pasts: iepirkumi@liepaja.lv

Jaunākie iepirkumu rezultāti
(Lēmuma datums, Iepirkuma līguma priekšmets, Līgumcena, Līguma izpildītājs; termiņš)

8–01–24. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” (LPP 2017/151) Skatīt ziņojumu SIA G.Grūdupa uzņēmums, SIA Sanitex, SIA Bajards, SIA Kabuleti Fruit, SIA Futurus Food, 24 mēneši

2018–01–24. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā (LPP 2017/159) Pārtraukts bez rezultāta Pārtraukts bez rezultāta Pārtraukts bez rezultāta

2018–01–17. Par hokeja sporta formu un mīkstā inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/171) atbilstoši vienību cenām 2.iepirkuma daļa SIA Hokeja Pasaule (40003384159), 3.iepirkuma daļa SIA Sporta punkts Latvija (40103183266). 24 mēneši

2018–01–17. Par transporta līdzekļu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldībai (LPP 2017/153) 4.iepirkuma daļa izbeigta bez rezultāta 4.iepirkuma daļa izbeigta bez rezultāta 4.iepirkuma daļa izbeigta bez rezultāta

2018–01–17. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2017/174) divos gados EUR 100 717,54, neskaitot PVN. SIA IGA–4 (42103032290), 2020–02–29

2018–01–17. Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā (LPP 2017/177) EUR 28 833,64, neskaitot PVN SIA VOLTS–1 (51203003591), 60 (sešdesmit) dienas

2018–01–12. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/166). Iepirkums pārtraukts.

2018–01–10. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana Liedaga ielā 5, Liepājā” (LPP 2017/127) EUR 1 781 972,79, neskaitot PVN. SIA firma UPTK (42103006052), 300 (trīs simts dienas)

Būvniecības ieceres

Klaipēdas iela 112, Dzīvokļa Nr.2 vienkāršota atjaunošana

Mirdzas Ķempes iela 3, Dzīvokļa Nr.72 vienkāršota atjaunošana

Krišjāņa Barona iela 8–22, Stiklotu nojumju izbūve dzīvoklī (telpu grupas pārbūve)

Matrožu iela 9, Dzīvojamās ēkas pārbūve

Klaipēdas iela 104, Dzīvokļa Nr.4 vienkāršota atjaunošana

Britu flotes iela 9, Eksperiments, Būve – šķūnis, būvniecības veids – jauna būvniecība

Atmodas bulvāris 8, Dzīvokļa Nr.95 vienkāršota atjaunošana

Kārklu iela 3, Dzīvokļa Nr.45 vienkāršota atjaunošana

Mežu iela 31A, Dzīvojamās mājas jumta seguma maiņa

Klaipēdas iela 110, Dzīvokļa Nr.38 vienkāršota atjaunošana

Bāriņu iela 1, Ēkas pārbūve

Lībiešu iela 2/6, Beberliņu teritorijas labiekārtojums, Būve – Tualete

Piestātnes iela 4, Divu dzīvokļu mājas daļas pārbūve

Virssardzes iela 11, SIA "JM Properties" ražošanas ēka, būvniecības veids – jauna būvniecība; Žogs; Ceļi un laukumi ar cieto segumu, autostāvvietas; Ražošanas ēka

Klaipēdas iela 69, Esošās dzīvojamās ēkas pārbūve; saimniecības ēkas ar nojumi būvniecība