Piedāvājam iepazīties ar jaunākajiem iepirkumiem Liepājas pašvaldībā, kā arī aktualitātēm būvniecībā. Izmantoti domes portāla dati.

Jaunākie iepirkumu paziņojumi
(Publikācijas datums, Iepirkuma līguma priekšmets, Iesniegšanas termiņš, kontakti)

2017–12–29. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "GAILĪTIS" atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/181)Ieinteresēto personu sanāksme 2018.gada 9.janvārī plkst.11:00 Rožu ielā 6, Liepājā, 207.kabinetā Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–12–28. Par kancelejas preču piegādi (LPP 2017/172) Atklāts konkurss 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–22. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2017/163) Atklāts konkurss 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–22. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2017/164) Atklāts konkurss 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–22. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "RŪĶĪTIS" atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/173)Ieinteresēto personu sanāksme 2018.gada 9.janvārī plkst.11.00 Rožu ielā 6, Liepājā 207.kabinetā Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–12–22. Par audio un vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu pretī ēkai Vecajā ostmalā 54, Liepājā (LPP 2017/180) Atklāts konkurss 2018–01–31 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–20. Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/178) Atklāts konkurss 2018–01–17 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–12–14. Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā (LPP 2017/177) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–01–10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–14. Koka laipu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pludmalē (LPP 2017/175) Atklāts konkurss 2018–01–17 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–11. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Krasta aizsargbūves – būnas izbūve" (LPP 2017/167) Atklāts konkurss 2018–01–17 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–12–07. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā (LPP 2017/159) Atbilstoši PIL 9.pantam 2018–01–10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–12–06. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2017/174) Atklāts konkurss 2018–01–10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–12–06. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Krasta aizsargbūves – būnas izbūve" (LPP 2017/143) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018–01–31 Publisko iepirkumu daļas vadītāja Eva Ciekurze, t.63404405, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–12–04. Par transporta līdzekļu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldībai (LPP 2017/153) Atklāts konkurss 2018–01–10 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–11–28. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā" (LPP 2017/168) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Atklāts konkurss 2018–01–17 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–11–28. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2017/166). Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Ieinteresēto personu sanāksme 2018.gada 9.janvārī plkst.11:00 Rožu ielā 6, Liepājā, 207.kabinetā Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta nosacījumiem 2018–01–24 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–11–23. Par hokeja sporta formu un mīkstā inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/171) Iepirkuma procedūra izsludināta atkārtoti Atklāts konkurss 2017–12–20 Publisko iepirkumu daļas juriste Andra Kalniņa, t.63404701, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–11–23. Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām (LPP 2017/160) Atklāts konkurss 2017–12–20 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–11–16. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā" (LPP 2017/152)Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Atklāts konkurss 2018–01–10 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Anete Skujiņa, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv
2017–11–15. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā" (LPP 207/156) Atklāts konkurss 2017–12–13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv
2017–11–13. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte" (LPP 2017/151) Atklāts konkurss 2017–12–13 Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa–Čerņecova, t.63422336, f.63404777, e-pasts: iepirkumi@dome.liepaja.lv


Jaunākie iepirkumu rezultāti
(Lēmuma datums, Iepirkuma līguma priekšmets, Līgumcena, Līguma izpildītājs; termiņš)

2017–12–27. Pasākuma "Stinšu svētki Liepājā" norises nodrošinājums (LPP 2017/170) EUR 21 484,60, neskaitot PVN SIA Šarmants (42103081031) 2017.gada 27.janvāris
Ziņojums
2017–12–20. Liepājas internātpamatskolas ēkas pārseguma konstrukciju atjaunošana Krūmu ielā 65, Liepāja (LPP 2017/74) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
2017–12–20. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/126) atbilstoši vienību cenām SIA AUTO VIP BUSS (42103065959) 36 mēneši
Ziņojums
2017–12–20. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2017/176) EUR 19 690,16, neskaitot PVN SIA EKO KURZEME (42103030389) 12 (divpadsmit) mēneši
2017–12–20. Par rotaļu laukumu izveidi Liepājas pilsētas mikrorajonos 2018.un 2019.gadā (LPP 2017/161) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017–12–13. Izmaksu – ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas sagatavošana projektam „Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā" (LPP 2017/88) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017–12–13. Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā (LPP 2017/162) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017–12–13. Par Vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu 2018.gadā (LPP 2017/179) EUR 14 320,66, neskaitot PVN SIA ZZ Dats (40003278467) 12 mēneši
2017–12–06. Gājēju pārejas ierīkošana Uliha ielā pirms krustojuma ar Klaipēdas ielu un ietvju pārbūve piegulošajos posmos, Liepājā (LPP 2017/165) EUR 39 030,64, neskaitot PVN SIA Aizputes ceļinieks (42103000806) 60 (sešdesmit) dienas
2017–11–29. Par basketbola un volejbola sporta formu piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/145) SIA Sporta punkts Latvija (40103183266) 1.iepirkuma daļa – EUR 3 593,84, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa – EUR 2 711,36, neskaitot PVN. 24 mēneši
Ziņojums
2017–11–29. Planšetdatoru uzlādes, uzglabāšanas un transportēšanas kastes piegāde un digitālā interaktīvā ekrāna ar programmatūru piegāde un uzstādīšana Liepājas A.Puškina 2.vidusskolai (LPP 2017/150) EUR 5 170,08, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 15 dienas
2017–11–24. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2017/169) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017–11–22. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta" (LPP 2017/121) EUR 299 452,99, neskaitot PVN SIA VEGA 1 (42103021066) 180 (viens simts astoņdesmit) dienas
2017–11–22. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Liepājas pilsētas 12.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta" (LPP 2017/135) EUR 241 926,68, neskaitot PVN SIA Vega 1 (42103021066) 180 dienas
2017–11–22. Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā (LPP 2017/140) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017–11–22. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana Liedaga ielā 5" (LPP 2017/141) EUR 18 900,00, neskaitot PVN SIA Būviecere (42103055217) 300 dienas
2017–11–22. Par tiesībām veikt saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešanu no ielām un jūras izskalojumu izvešanu no pilsētas pludmales Liepājā 2018.gadā (LPP 2017/154) EUR 29 544,00, neskaitot PVN SIA Tranzīts L (42103017130) 12 mēneši
2017–11–22. Par sporta inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/155) 1.iepirkuma daļa – EUR 1 430,00, neskaitot PVN, 2.iepirkuma daļa – EUR 700,83, neskaitot PVN, 3.iepirkuma daļa – EUR 1 570,00, neskaitot PVN. 1.un 3.iepirkuma daļa SIA SPORTA HALLE (40003332710). 2.iepirkuma daļa – SIA RANTZOWS SPORT (40003528045). 30 dienas
2017–11–22. Pārtikas produktu piegāde daļā "Citi piena izstrādājumi" Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm (LPP 2017/158) 1.Iepirkuma daļā EUR 2 402,10, bez PVN; 2. Iepirkuma daļā EUR 16 807,60, bez PVN SIA Sanitex (40003166842) 1.daļā – 12 mēneši, 2.daļā 24 mēneši
2017–11–15. Par sniega izvešanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (LPP 2017/148) EUR 42 480,00, neskaitot PVN SIA "A–Land" (52103037961) 2018–04–10
2017–11–15. Par hokeja sporta formu un mīkstā inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/139) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
2017–11–08. Par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu (LPP 2017/147) EUR 18 937,75, neskaitot PVN SIA Mondot (40003647780) 90 dienas
2017–11–08. Apgaismojuma komponenšu un to piederumu piegāde (LPP 2017/149) Līdz EUR 41 999,00 bez PVN SIA Moduls Interjers (40003894734) 12 mēneši
2017–11–08. Par piena produktu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm (LPP 2017/157) Iepirkuma daļā Nr.1EUR 16 209,80 bez PVN; Iepirkuma daļā Nr.2 EUR 11 918,30 bez PVN SIA "Elpa" (42103009059) 24 mēneši

Būvniecības ieceres
Pīlādžu iela 27, Garāžas ēkas pārbūve par dzīvojamo māju
Ganību iela 106, Sporta laukuma atjaunošana
Mežu iela 47, Dzīvokļa Nr.5 vienkāršota atjaunošana,
Krūmu iela 60, Dzīvojamās mājas nojaukšana un automašīnu tirdzniecības centra būvniecība
Siltumtrases atjaunošana Sakņu ielā 6/8, 10, 12
Klaipēdas iela 69, Esošās dzīvojamās ēkas pārbūve; auto nojumes būvniecība
Lielā iela 1, Dzīvokļa Nr.42 vienkāršota atjaunošana
Kārļa Zāles laukums 6, Dzīvokļa Nr.16 vienkāršota atjaunošana
Jūrmalas iela 17, Dzīvojamās mājas jaunbūve,
Kviešu iela 35, Savrupmājas būvniecība
Kapsētas iela 25, Dzīvokļa Nr.13 vienkāršota atjaunošana
Ugāles iela 7, Dzīvokļa Nr.24 vienkāršota atjaunošana
Daugavas iela 6, Dzīvokļa Nr.26 vienkāršota atjaunošana
Klaipēdas iela 104, Dzīvokļa Nr.62 vienkāršota atjaunošana
Robežu iela 3, Dzīvojamās mājas pārbūve
Ganību iela 182, Tirdzniecības ēkas jaunbūve
Saules iela 7, Dzīvojamās ēkas jaunbūve un esošās dzīvojamās ēkas pārbūve par saimniecības ēku
Ganību iela 106, Sporta laukuma atjaunošana
Ālandes iela 22, Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība
Klāva Ukstiņa iela 7/9, Muzeja ēkas pārbūve
Pīlādžu iela 21, Dzīvojamās mājas jaunbūve
Brīvības iela 146C, Telpu grupas "Automašīnu tirdzniecības un servisa centrs" lietošanas veida maiņa bez pārbūves
Alejas iela 13, Dzīvojamās ēkas jumta seguma vienkāršota atjaunošana
Siļķu iela 7, Ēkas pārbūve
Miežu iela 1, Dzīvojamās mājas būvniecība
Vites iela 8, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve
Kungu iela 80, Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku apvienošana un pārbūve, siltumnīcas nojaukšana
Klāva Ukstiņa iela 16, Dzīvojamās mājas gāzes apgāde Klāva Ukstiņa ielā 16–1, Liepājā
Jaunā ostmala 2A, Administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana
Siļķu iela 23, Ārējo lodžiju vertikālo balstpaneļu atjaunošana, balstmezglu pastiprināšana (piespiedu sakārtošana)
Ganību iela 39, Pašapkalpošanās automazgātuves jaunbūve